SEMINAR 25. FEBRUAR

Tysk, fransk eller kinesisk?

Internasjonaliseringen i norsk næringsliv øker. Språk- og kulturforståelse er avgjørende for at bedriften skal lykkes globalt.

- Vi må si tydelig fra til unge hvor viktig tysk er, sier Jonas Gahr Støre.

Publisert 25.02.14

Kompetanse og utdanning

Norge er et lite land, norsk næringsliv samarbeider med mange land og vi har en utstrakt handelsvirksomhet. - Norsk næringsliv må ha tilstrekkelig språk- og kulturkompetanse, både knyttet til dagens og morgendagens viktigste handlespartenere, sa direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard, under seminaret om fremmedspråk. - Vi oppfatter oss som gode i engelsk, men engelsk ikke nok, for at vi skal hevde oss internasjonalt, sa han.

Noen land er viktigere enn andre
Tyskland er Norges nest største handelspartner og Norge er et populært reisemål for tyske turister. Norsk næringsliv trenger medarbeidere som kan det tyske språk, forstår tysk kultur og kjenner den måten tyskere jobber på i forretningsmessige sammenhenger. Tysk er det fremmedspråket flest norske bedrifter rapporterer at de har bruk for, i tillegg til engelsk. Det viser en undersøkelse blant mer enn 1000 bedriftsledere som ble presentert under dagens seminar. Til tross for dette er det bare vel 400 nordmenn som studerer i Tyskland, mens mer enn 4000 nordmenn studerer i USA og Storbritannia. Kina er i dag blant Norges 10 viktigste handelspartnere, en handel som er økende, men det er det kun en håndfull norske studenter i Kina. 

Dobbeltkompetanse
Sammenhengen mellom språk og kulturforståelse er avgjørende for å skape gode samarbeidsrelasjoner med utenlandske forretningskultur. - De fleste bedrifter trenger språk- og kulturkompetanse, kombinert med kompetanse som er nødvendig for å utføre bedriftens kjerneoppgaver, som økonomi, kommunikasjonsfag og real- og ingeniørfag. Denne dobbeltkompetansen er viktig for å hevde seg i det internasjonale markedet, sier Oppegaard. – Språk og kulturkompetanse alene er ofte ikke nok.

To forslag til tiltak
NHO har lenge hevdet at Lånekassen må brukes som politisk virkemiddel for å styrke språk- og kulturinteressen blant norske studenter. - Øk de økonomiske insentivene for studenter som velger å studere i land som er viktig for norsk næringsliv, sier Oppegaard.

- I tillegg bør universiteter og høgskoler få en tydelig internasjonal dimensjon og i større grad utvikle fellesgrader, så vi får en mer lik kvalifisering av studentene, hevder han.

Stor interesse for fremmedspråk
Dagens seminar om fremmedspråk i Næringslivets Hus samlet over 200 deltakere fra næringsliv, skole og universiteter. Fremmedspråkseminaret er et samarbeid mellom Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, Norsk-Tysk Handelskammer, Utdanningsetaten i Oslo og NHO.

Kontakt oss

Tor Erik Groeng

Seniorrådgiver

Arbeidsliv og kompetanse

tor.erik.groeng@nho.no
Telefon
23088215