Vanskeligere å få tak i rett arbeidskraft

Det er en økende ubalanse mellom arbeidsgivernes kompetansebehov og kompetansen til de arbeidssøkende, viser en ny undersøkelse fra Manpower.

Illustrasjonsfoto. 

Publisert 01.06.15

Kompetanse og utdanning

Fagarbeidere og ingeniører topper listen over yrkesgrupper det er stor mangel på, viser ManpowerGrops globale undersøkelse om talentmangel. 

- NHOs kompetansebarometer for 2015 viser det samme. Seks av ti bedrifter får ikke dekket sitt kompetansebehov og i all hovedsak skyldes det mangel på fagarbeidere, fagskoleutdannede og ingeniører, sier NHOs kompetansedirektør Are Turmo.

Les også: Fremdeles lurt å bli ingeniør 

Globalt fenomen

Mangelen på fagarbeidere er et globalt fenomen ifølge undersøkelsen, der man har spurt 37 000 arbeidsgivere i 42 land. I Japan har man de største problemene hvor åtte av ti arbeidsgivere sier de ikke klarer å rekruttere folk med rett kompetanse.

- Økt lærlingtilskudd, lærlingeklausuler og en mer profesjonalisert karriereveiledning er viktige instrumenter for å bedre rekrutteringen av fagarbeidere, sier Turmo.

NHO mener også at kompetanseutvikling i virksomhetene må styrkes. Det kan gjøres gjennom tilskudd til bedrifter som påtar seg et utvidet opplæringsansvar, etter modell av lærlingtilskuddet. Det bør også bli tettere samarbeid mellom akademia og næringslivet, blant annet om innholdet i studiene.