Velger spansk, men bedriftene trenger tysk

Spansk er det mest populære fremmedspråk på skolen, men få av NHOs bedrifter har behov for medarbeidere som kan spansk.

35 prosent av norske skoleelever på 8. trinn valgte spansk skoleåret 2013 – 2014. Foto: Istock.

Publisert 01.12.14

Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

Siden 2005 har spansk valgfag fra 8. klassetrinn skutt i været, men ifølge NHOs Kompetansebarometer er ikke spansk det smarteste valget, rent karrieremessig.

Etter engelsk er nemlig tysk det fremmedspråket flest bedrifter etterspør.

Hele 14 % av NHO-bedriftene oppgir tysk som et språk de har et konkret behov for. På tredjeplass ligger polsk, og er dermed viktigere for bedriftene enn både fransk og spansk. Det er nesten fire ganger så høy andel som etterspør tysk som spansk.

- Et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv vil kunne gi elevene et mer realistisk bilde av hvilke språkkunnskaper som etterspørres i næringslivet sier, Are Turmo, avdelingsdirektør for kompetanse i NHO.

Fire prosent har behov for spansk

Skoleåret 2013 – 2014 var spansk det mest populære andre fremmedspråket, valgt av 35 prosent av norske skoleelever på 8. trinn. Spansk er også størst på videregående, rundt 44 prosent av elevene får opplæring i dette språket, ifølge Fremmedspråksenteret.

Men bare fire prosent av NHO bedriftene oppgir at de har et konkret behov for spansk.

- Rådgiverne i skolen må i større grad fortelle elevene om behovene for de ulike språkene i næringslivet før de gjør sine valg, mener Turmo.

Nest etter Sverige er Tyskland vår viktigste handelspartner og derfor er det viktig at norske skoleelever i større grad velger tysk som fag.

- NHO har inngått et samarbeid med Norsk Tysk Handelskammer og Humanistisk Fakultet ved UiO for å få flere til å velge tysk som fag, forteller Turmo.