Utdanningsmidler fra EU til NHO-bedrifter?

Erasmus+ rommer flere ulike tiltak som skal styrke samarbeidet mellom arbeidsliv og høyere utdanning og mellom arbeidsliv og fag- og yrkesopplæring.

#205

Are Turmo, kompetansedirektør i NHO, oppfordrer bedriftene til å gjøre seg kjent med mulighetene som ligger i Erasmus+.

Publisert 05.07.16

Kompetanse og utdanning

Med støtte fra EU har Kongsberg Maritime Subsea inngått et strategisk partnerskap med bedrifter og utdanningsinstitusjoner i flere europeiske land for å utvikle metoder innen slank, kundetilpasset småskalaproduksjon – «customized lean». Prosjektet er et godt eksempel på hvordan bedrifter gjennom ulike former for internasjonalt samarbeid med utdanningssektoren ikke bare bidrar til å heve kvaliteten på utdanning, men også selv får konkrete gevinster av samarbeidet.

– Hos oss i Kongsberg Maritime Subsea finnes det eksempler på overproduksjon, unødvendig transport og for mye tidsbruk på å lete etter verktøy. Lean handler om å skape jevn flyt gjennom hele prosessen, slik at produktet kommer til kunden til rett tid, sier Daryl Powell, som er Lean Program Manager i Kongsberg Maritime Subsea.

I tillegg til strategiske partnerskap som blant annet Kongsberg Maritime Subsea er en del av, kan bedrifter inngå i kunnskapsallianser og sektorallianser. Kunnskapsallianser er partnerskap med større innovasjonsprosjekter innen høyere utdanning og næringsliv. Sektorallianser er rettet mot fag- og yrkesopplæring og spesifikke bransjer.

Bedrifter bør kjenne til Erasmus+
- Næringslivet blir mer og mer globalt. Koblingen utdanning, arbeidsliv og internasjonalisering er svært viktig. Bedriftene bør derfor kjenne til de mulighetene som ligger i Erasmus+, sier kompetansedirektør Are Turmo i NHO. - Erasmus+ oppfordrer til økt involvering av arbeids- og næringsliv. Mobilitetsaktiviteter er direkte relevant for NHO-bedrifter.

– Samarbeid mellom bedrifter, organisasjoner, forskningsinstitutter og andre virksomheter er avgjørende for å tilby relevant utdanning av god kvalitet til norske studenter, elever og lærlinger. Dette bidrar til konkurransekraft på sikt, men bedriftene kan også få direkte gevinst av å delta i prosjekter, sier seniorrådgiver Katrine Moland Hansen i Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Hansen peker på at Erasmus+-programmet gir norske bedrifter mulighet til å samarbeide med de beste fagmiljøene og bedriftene i verden og få tilgang på kompetanse og ferdigheter som ikke finnes i Norge. – Slik kan bedriftene styrke de ansattes kompetanse, stimulere produkt- eller tjenesteinnovasjon og få lettere tilgang til internasjonale markeder, sier Hansen.

Støtte til prosjektetablering
SIU kan bidra med råd og veiledning i prosessen med å søke støtte gjennom Erasmus+ og har dessuten lyst ut midler til prosjektetablering innen kunnskapsallianser og sektorallianser. Slik kan flere norske læresteder og bedrifter melde seg på i den europeiske konkurransen om prosjektmidler.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Mobil
93266514
Tor Erik Groeng

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tor.e.groeng@nho.no
Mobil
97180558