SEMINAR 21. NOVEMBER

Utenlandsstudenter som kompetanseressurs

I årene fremover vil tilgang på kvalifisert arbeidskraft bli en viktig utfordring for Norge.

Studenter

Foto: iStockphoto

Publisert 28.10.14

Kompetanse og utdanning

Høykompetente arbeidstakere er en forutsetning for at vi skal kunne styrke norsk næringslivs konkurransekraft og nå våre ambisjoner om å være et ledende land innen forskning og innovasjon.

Siden 1990-tallet har det vært en betydelig vekst i antall utenlandske studenter i Norge. Studenter og vitenskapelige ansatte med utenlandsk opphav gir positive impulser til norske læresteder. Også norsk arbeidsliv nyter godt av at ferdigutdannede kandidater med utenlandsk bakgrunn tar seg jobber i Norge. Imidlertid er det mange av utenlandsstudentene som drar fra vårt land etter endt utdanning.

Dette er en utfordring når det skjer på fagområder hvor norsk arbeidsliv særlig har behov for høykvalifisert arbeidskraft. Det norske samfunnet investerer betydelige midler i de utenlandske studentene ved å finansiere det meste av deres høyere utdanning. Det er grunn til å drøfte hvordan Norge kan få mer igjen for denne kompetanseressursen vi i stor grad betaler for.

Meld deg på - allerede nå
Fredag 21. november arrangerer NHO en konferanse som vil drøfte ovennevnte spørsmål. På konferansen presenterer NHO forslag som kan bidra til at norsk arbeidsliv drar bedre nytte av den kompetanseressurs utenlandsstudentene representerer. Temaet blir belyst av forskere, politikere, samt representanter for næringslivet, universitets- og høyskolesektoren og studentene.

Konferansen finner sted i Næringslivets Hus, fredag 21. november, klokken 09:00 til 12:30. 

Kontakt oss

Tore Li

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tore.li@nho.no
Telefon
23088153