PRAKSISPLASS

Fem flotte uker i NHO

- Vi visste virkelig ikke at NHO spiller en så viktig rolle i utforming av utdanningspolitikken, sier praksisstudentene Kristina Rummelhoff og Lars Tore Larsen Stende fra Universitetet i Oslo.

Kristina Rummelhoff og Lars Tore Larsen Stende.

Kristina Rummelhoff og Lars Tore Larsen Stende.

Publisert 25.03.15

Kompetanse og utdanning

Kristina og Lars studerer ved Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO og er nå i sluttfasen av fem praksisuker i NHO.

- Det har vært en bratt læringskurve. Vi er virkelig blitt bombardert med informasjon om NHO og vi er positivt overrasket over alt denne organisasjonen jobber med. Vi trodde i utgangspunktet at NHO er den "store stygge ulven" i arbeidslivet. Slik er det ikke, sier Kristina og Lars.

Står på for medlemsbedriftene

- I løpet av disse ukene har vi fått innsyn i hvordan trepartssamarbeidet fungerer. Vi har deltatt på møter med Kunnskapsdepartementet og møtt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ved flere anledninger, sier Lars. - Det er interessant å se at departementet lytter til partenes stemmer og tar innspillene videre med i sine vurderinger.

- Under kompetanseavdelingens seminar i mars var statssekretær Birgitte Jordahl til stede. Hun var lydhør overfor mine innspill om at pedagoger med bachelor- og mastergrad i pedagogikk bør få en større rolle i skolen enn det de har i dag. Det er gøy å bli "bedt opp til dans" av statssekretæren, sier han.

- NHO arbeider kontinuerlig for medlemsbedriftene og deres rekrutteringsbehov. NHOs Kompetansebarometer 2015 og Yrkesfagkampanjen er klare eksempler på dette, sier Kristina.
I løpet av praksisperioden har studentene også deltatt på avdelingsseminar, ulike møter og møtt representanter fra flere av NHOs landsforeninger.

Klar for masteroppgaven

- Vi er blitt tatt veldig godt imot og fulgt nøye opp i løpet av disse ukene. Det har ikke vært dødtid. Alle som jobber i Kompetanseavdelingen er veldig inkluderende. De har delt av sin kunnskap og lyttet til våre innspill om kompetansepolitikk, sier Kristina.

I tillegg til at disse ukene har vært kunnskapsrike, har studentene også knyttet verdifulle kontakter. Kristina og Lars starter arbeidet med sine masteroppgavene neste år. - Etter disse ukene er jeg egentlig klar for oppgaveskrivingen allerede nå, sier Lars.

En god rollemodell

- NHO er opptatt av at medlemsbedriftene tilbyr ungdom praksisplasser. De går klart foran med et godt eksempel, sier Kristina.

- Det har vært fem innholdsrike og læringsfremmende uker. Vi er imponert over NHO og alt organisasjonen jobber med. Vi er nå to gode og entusiastiske NHO-ambassadører som vandrer ut døren i Næringslivets Hus og tilbake til UiO, sier Kristina og Lars.

Praksisplass øker kvaliteten på studiene

- I NHOs Kompetansebarometer 2015 svarte 9 av 10 bedrifter at kvaliteten på studiene ved universiteter og høyskoler vil bli bedre dersom man øker samarbeidet med næringslivet. Bedriftene trekker frem praksisplasser i bedrift under studiet som viktigst for å øke kvaliteten på studiene. Dette gir oss signaler om at vi bør legge til rette for bedre samarbeid mellom virksomheter og studiestedene. Det gjelder alle fagområder, sier Are Turmo, avdelingsdirektør for kompetanse i NHO.

Vi har gode erfaringer med praksisstudenter. De deltar i alle sammenhenger og gir oss nyttige innspill og tilbakemeldinger. Til gjengjeld får de en konkretiseringsarena for sine studier og får oppleve det virkelige arbeidslivet, sier Turmo.

 

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Mobil
93266514
Tor Erik Groeng

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tor.e.groeng@nho.no
Mobil
97180558