Kronikk

- Vi heier på Yrkeslandslaget!

Deltakerne på Yrkeslandslaget er gode rollemodeller og vil kunne bidra til at flere både velger og fullfører yrkesfag, skriver Ingunn Hermansen i NHO Innlandet. Denne uken konkurrerer deltakerne i Yrkes-EM.

En av deltakerne på Yrkeslandslaget i resepsjonistfaget er Mailene Ingvoldsen Balkøy fra Hedmark. (Foto er hentet fra worldskills.no)

Publisert 02.10.14

Kompetanse og utdanning

Av Ingunn Hermansen, rådgiver i NHO Innlandet.

Yrkes-EM arrangeres i Lille i Frankrike 1.-5.oktober 2014. 13 unge norske utøvere skal konkurrere mot ca. 400 deltakere fra hele 25 land i 11 ulike yrkesfag disse dagene. En av deltakerne på Yrkeslandslaget i resepsjonistfaget er Mailene Ingvoldsen Balkøy fra Hedmark. 

"Vi klarer oss ikke uten dere", sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i sitt møte med ungdommene før avreise til Frankrike. "Fagarbeidere vil bli enda mer etterspurt i årene som kommer – hverken privat eller offentlig sektor vil klare seg uten dere," fortsetter Isaksen. Han heier på Yrkeslandslaget og ønsker laget lykke til i EM!

NHO deltar i et samarbeid med flere aktører om planlegging og gjennomføring av dette arrangementet.  

Viktig med fokuset på fagarbeidere 

I en tid der næringslivet melder at faglært arbeidskraft er bedriftenes største suksessfaktor for å lykkes i markedet, er disse konkurransene og dette fokuset på fagarbeidere et viktig bidrag i arbeidet med å rekruttere til yrkesfagene i videregående skole.     Deltakerne på Yrkeslandslaget er gode rollemodeller, de er stolte av faget sitt, og vil kunne bidra til at flere velger yrkesfag, og at flere fullfører.

Konkurransen om arbeidskraft med yrkesfaglig kompetanse er stor og i enkelte bransjer er det nesten umulig å få tak i arbeidsfolk med rett kompetanse.                                                           NHOs kompetansebarometer, arbeidsmarkedsanalyser og tall fra SSB kan bekrefte dette.

Må sikre rekruttering

Partene i arbeidslivet og myndighetene undertegnet i 2012 Samfunnskontrakten for samarbeid om markedsføring av fagopplæring og yrkesfagene status og karrieremuligheter i arbeidslivet.                                                                                                   Det overordnede mål er å sikre rekruttering til yrkesopplæringen, og via ulike tiltak bedre gjennomføring av utdanning i videregående skole.

Et viktig grep i dette arbeidet er å styrke samarbeidet mellom skole, bransjer og bedrifter. Et praksisnært læringsliv er for mange helt avgjørende for å fullføre i videregående skole. Dette ser vi tydelig innenfor yrkesfagene.    

 "Vi må finne løsninger for å lykkes enda bedre med yrkesfagopplæring og gjennomføring i videregående skole," sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i ulike medier i disse dager. For å imøtekomme dette, har regjeringen lansert en rekke tiltak i St.meld. 20, "På rett vei ". Her nevnes tiltak som yrkesretting av fellesfag, hospiteringsordninger for yrkesfaglærere og ulike opplæringsmodeller som omfatter et strukturert og systematisk samarbeid mellom skole og arbeidsliv, - eks. vekslingsmodellen.

Skoler og bedrifter bør inngå samarbeidsavtaler 

NHO har bidratt i et samarbeid med skoleeier, utdanningsinstitusjoner og bransjer og bedrifter innenfor en rekke fagområder i flere år.                                                                       Fylkeskommunene registrerer nå en høyere andel som gjennomfører, men erkjenner at frafallsprosenten fremdeles er altfor høy.

NHO utfordrer skoler og bedrifter til å inngå gjensidige og forpliktende samarbeidsavtaler i den hensikt å kunne tilby elevene flere læringsarenaer. "En differensiering av læringsprosessen i fagene er nødvendig for en rekke elever i grunnskole- og videregående skole i dag," sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund. Vi må bort fra tankegangen preget av "one size fits all".                    

"Noen vil ha mer undervisning på skole, andre vil ha mer praktisk opplæring i bedrift. Det må være opp til de enkelte bransjene i samarbeid med skoleeier og skolene å finne gode løsninger for tilrettelagte opplæringsløp," fortsetter Skogen Lund.

Viktig med tilgang på læreplasser 

Kunnskapsministeren er enig med NHO i at flere lærere bør komme seg ut i praksis. Hospitering i bedrift gir nødvendig og verdifull faglig påfyll. Hedmark og Oppland fylkeskommuner har iverksatt slike ordninger som inviterer yrkesfaglærere til å hospitere i bedrift som en del av sitt etterutdanningstilbud. Enkelte lærere benytter seg av dette tilbudet, men fylkeskommunen melder at de har kapasitet til å gi enda flere denne muligheten til faglig oppdatering.                                               

Teori og praksis i skolen bør ha relevans til praksis, verktøy og metoder som finnes i bedriftene. Bedriftene åpner opp for lærerne fordi de vet at skolen trenger oppdatert kunnskap og nettverk for å drive god undervisning. NHO utfordrer derfor lærerne til å gripe denne muligheten for faglig oppdatering og melder seg på hospiteringsordningen i videregående skole.

Tilstrekkelig tilgang på læreplasser er også viktig for gjennomføring i videregående skole.  "Skal vi skaffe flere læreplasser, må det lønne seg å være lærebedrift også utover rekrutterings-  samfunnsansvar perspektivet ", hevder Skogen Lund.  NHO ber derfor om økt tilskudd, bedre oppfølging og støtte fra fylkeskommunene og bruk av lærlingeklausuler ved offentlige anskaffelser.

"Det bør heller ikke være skott mellom yrkesutdanningen og akademiske utdanninger," mener Skogen Lund videre. Gjennom å etablere flere y-veiløp til høgskoler og universiteter, styrke fagskolene og mesterbrevordningen, sikrer vi attraktive karriereveier for yrkesfagene".

Må gjøres mer fleksible

Mulighetene er mange og utdanning innen yrkesfagene må gjøres mer fleksible. Da behovet for faglært arbeidskraft er stadig økende, må ordninger som kombinerer jobb og utdanning/opplæring også for voksne utvikles og markedsføres. For ufaglærte voksne er læring i arbeid via f.eks. praksisbrevordningen en suksess. Fleksible tilbud, motiverte kandidater og engasjerte tilbydere er oppskriften på et etter- og videreutdanningsløp som gir svært gode resultater.

"90 000 flere arbeidstakere med yrkesfaglig utdanning enn det som utdannes i dag, tilsier at vi må ta noen "radikale og potente grep", sier kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt.

NHO vil være med å ta grep og inviterer både skoler og bedrifter til et samarbeid om å finne gode arenaer for læring i "Læringslivet" for både ungdom og voksne.

En viktig arena for yrkesfagene i disse dager er Yrkes-EM i Frankrike. Torsdag 2.oktober 2014 starter årets konkurranser.       Vi heier på Yrkeslandslaget og ønsker lykke til!

Kontakt oss

Ingunn Hermansen

Rådgiver

NHO Innlandet

ingunn.hermansen@nho.no
Mobil
41608080