Vi trenger elevundersøkelser

NHOs ambisjon er at norske elever bør være blant de 10 beste landene i OECD-området på faglige tester av basisferdigheter. Vi må øke interessen for realfag og teknologi.

En jente i et klasserom snur seg og ser i kamera.

Elevundersøkelser er en svært viktig del av kunnskapsgrunnlaget for hvordan opplæringen fungerer. Illustrasjonsfoto: Monkey Business Images

Publisert 23.11.16

Kompetanse og utdanning

Av Kristina Jullum Hagen, direktør for arbeidsliv og kompetanse i NHO.

I desember lanseres det nye TIMSS og PISA - resultater. Meld deg på NHOs Morgenkaffe 7.desember: Nye TIMSS- og PISA-resultater: hva må gjøres?

Engasjementet og bevissthetsnivået om norsk skole hadde vært et annet uten nasjonale prøver og internasjonale undersøkelser. NHO mener derfor at nasjonale prøver og de internasjonale undersøkelsene som PISA og TIMSS er en svært viktig del av kunnskapsgrunnlaget for hvordan opplæringen fungerer.

Hvorfor er norsk næringsliv opptatt av kvaliteten i grunnopplæringen?

Den økende teknologiske utviklingen vil fjerne jobbmulighetene for store deler av de med bare grunnskole. Det er særlig de jobbene uten krav til formell utdanning som på kort sikt vil bli erstattet av teknologiske løsninger. Statistisk sentralbyrå anslår at arbeidsmarkedet i 2030 vil ha et overskudd på 147.000 personer med fullført grunnskole som høyeste utdanning.

Da er det alvorlig at så mange faller fra i videregående opplæring, blant annet fordi de mangler grunnleggende lese- og matematikkferdigheter. Særlig stor er utfordringen i yrkesfagene. Norsk næringsliv etterspør flere med denne utdanningen, og mulighetene er store for de som gjennomfører. 

Må øke interessen for realfag og teknologi

PISA-resultatene som ble presentert i desember 2013, viser at Norge fremdeles bare ligger på OECD-gjennomsnittet. Til tross for at vi bruker store ressurser på utdanning, skårer vi bare gjennomsnittlig på kvalitet innen de områdene som måles.

Realfaglig og teknologisk kompetanse blir stadig viktigere i alle yrker. NHOs Årskonferanse 2016 satte søkelyset på denne utviklingen. Norske elevers relativt svake realfagsferdigheter og lave motivasjon som avdekkes i de internasjonale undersøkelsene, gjenspeiles i antallet studenter i disse fagområdene i høyere utdanning. I Tyskland og Finland er det mer enn dobbelt så stor studentandel som velger realfag og teknologi som i Norge. All kunnskap vi har om behovet for denne type utdanning i fremtiden, er entydig. Vi må derfor øke interessen for realfag og teknologi. Dette arbeidet må starte i grunnskolen.

NHOs ambisjon er at norske elever bør være blant de 10 beste landene i OECD-området på alle relevante faglige tester av basisferdigheter.

Les også: Kvinnelige teknologer inspirerer unge jenter 

Kontakt oss

Kristina Jullum Hagen

Avdelingsdirektør

Arbeidsliv

kristina.jullum.hagen@nho.no
Mobil
92454677