Det vanskelige valget 

Det er særlig to ting som påvirker de unges valg av utdanning: foreldrenes råd og egne erfaringer med yrket. Det fører med seg et ansvar. Les regiondirektøren i NHO Buskerud sine betraktninger.

Servitør Thora Karen Knutsdottir under Yrkes-EM i Frankrike 2014. Foto: WorldSkills Norway

Publisert 24.02.15

Buskerud, Kompetanse og utdanning, Yrkesfag

Av Per Steinar Jensen, regiondirektør i NHO Buskerud.

I disse dager står mange tusen ungdommer foran et svært viktig valg i livet. 1.mars må 10.klassingene ha bestemt seg for hvilken videregående skole de vil søke seg til.  De skal velge hvilket utdanningsløp de skal satse på. Foreldrene har en viktig rolle når barna skal ta valget.  

Det er særlig to ting som påvirker de unges valg av utdanning: foreldrenes råd og egne erfaringer med et yrke. Dette viser hvor viktig det er at foreldre og foresatte gir gode råd til sine håpefulle basert på innsikt og fakta. Kunnskap om mulighetene som finnes er en nødvendig plattform.

Men hvor godt kjenner foreldrene mulighetene innenfor yrkesfag? Selv om foreldrene er svært delaktige i barnas yrkesvalg er seks av ti foreldre ikke klar over at det finnes mer enn 150 yrker å velge mellom ved å ta yrkesfag. Dette viser en fersk undersøkelse fra NHO. Når vi vet at to av tre foreldre med barn i ungdomsskolen opplever at barna vektlegger deres råd, er grunnlaget for rådene de gir barna avgjørende.

Les også: 10 grunner til å velge yrkesfag

Åpner mange mulighet 

I det siste har vi sett unge som velger utdanningsløp som går en annen vei enn det omgivelsene har forventet. Det er virkelig spennende når noen begynner å gå nye veier. Lysten til å ta i bruk sitt talent kan gi nye retninger.  En ungdom som valgte tømrer fremfor shipping forteller at han liker å skape ting og at han opplever spennende dager som gir ulik læring og erfaring.  Han sier at han ikke angrer og at han får gode tilbakemeldinger fra kompisene sine.

De unge ønsker spennende og interessante jobber med mulighet for fast jobb og karrieremuligheter. Velger man yrkesfag åpner dette langt flere mulighet enn det stenger. Med en yrkesfaglig studieretning er det mulig å bygge på med studiespesialisering eller følge yrkesveiløpet til en ingeniørutdannelse.

Mange høyskoler og et fåtall universiteter har opptak av studenter med fagbrev/svennebrev. Dette kalles yrkesveiløp, eller Y- veien. Muligheten finnes blant annet innen tekniske og ingeniørfaglige studier og naturbruk. Fag-/svennebrev i bunn ofte gir en praktisk tilnærming til teoretiske problemstillinger. Mange bedrifter verdsetter denne kompetansen.

Les også: Fra fagbrev til ingeniør

Endret seg mye

Mange foreldre som selv ikke har yrkesfaglig bakgrunn vet kanskje ikke om mulighetene som finnes og tenker at å velge yrkesfag ikke fører noe steds hen fordi de selv ikke har noen erfaring. Så utrolig feil er det mulig å ta. Dessuten har fagene forandret seg mye.

Med fagbrev har man mulighet for erfaring som gir dypere innsikt i hvordan ting faktisk fungerer i praksis. Det vil man ha utrolig nytte av. Ingeniører som har fagbrev i bunn av utdannelsen sin vil være attraktive i arbeidsmarkedet.

En far sier "– Det viktige for meg er at døtrene mine trives, men også at de velger noe det er penger i. Egentlig skulle jeg vel ønske at en av dem ble håndverker. Vi kan ikke bare ha akademikere i dette landet". Jo, vi trenger leger, advokater og økonomer. Men i dag trenger vi at mange talentfulle velger yrkesfag. Det gir et hav av muligheter.

Les også: NHO jobber for flere læreplasser

Godt å skape 

I 2025 kan Norge mangle så mange som 30 000 fagarbeidere, bare innenfor bygg og anlegg, viser tall fra SSB. Vi trenger at flere satser på en karriere innenfor byggenæringen. Tar vi med alle andre fag vil arbeidslivet mangle tusener av fagarbeidere. Det er den ene siden. Den andre siden er at mange kanskje valgte feil fordi de ikke fikk gode nok råd da de sto på valg og ikke fikk utnyttet sitt talent slik de burde ha gjort.

Mange fagarbeider er stolte av jobben sin og opplever en interessant og spennendene arbeidsdag. Det har vært med å skape ting som står seg gjennom generasjoner. Alle liker vi å se konkrete resultater og beundre godt håndverk. Mange fortsetter med mesterutdannelse og skaper sin egen bedrift. Tenker man økonomi viser en sammenligning av lønnen til heltidsansatte etter næring og utdanningslengde viser at det vil ta ingeniøren mange år å "ta igjen" tapt inntekt, sammenlignet med faglærte.

NHO arbeider med å synliggjøre muligheter og betingelser som faglærte har i arbeidslivet. Og jeg vet at mange lærlinger har kommet til gode lærebedrifter og fått sterk og god opplevelse av å utdanne seg til fagarbeider. Som foreldre er det viktig at du gir gode råd til barna dine. Kunnskap om mulighetene yrkesfagene gir er en god plattform for utdanningsråd.

Se også: Jenny Skavlan tester yrkesfag

Kontakt oss