Vil gi flere mulighet til å fullføre videregående

Kunnskapsministeren vil gjøre det lettere for unge å fullføre videregående. Nå skal man slippe å vente til man er 25 år for å få en ny sjanse. – Dette er en veldig viktig endring som LO og NHO har jobbet for lenge, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

LO og NHO mener at retten til videregående opplæring bør utvides slik at det gis større rom for omvalg underveis i et løp. 

Publisert 29.10.15

Østfold, Kompetanse og utdanning

- Det blir viktigere og viktigere å ha fullført videregående for å få jobb. Dessuten ser vi at stadig flere ungdommer har behov for omskolering, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Altfor mange unge fullfører ikke videregående skole. Våren 2016 skal kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) legge fram en melding om livslang læring og utenforskap.

Som en del av dette arbeidet vil kunnskapsministeren foreslå å endre opplæringsloven slik at det blir en direkte overgang mellom ungdomsretten og voksenretten til videregående opplæring, skriver Dagsavisen.

NHO og LO mener det er veldig bra og viktig at Røe Isaken nå vil utvide ungdomsretten.

- Dette har begge organisasjoner jobbet for lenge, og ungdomspolitikerne har også støttet dette, sier Oppegaard. 

Les om ungdomspolitikernes krav

Må tette gapet

Ungdomsretten gjelder fra du går ut av ungdomsskolen, og i 5 sammenhengende år framover. Mange elever har læretid i bedrift som en del av opplæringen, og disse kan bruke totalt 6 år. Du har voksenrett fra du er 25 år. Her er det et gap mellom ungdoms- og voksenretten som gjør det vanskelig for mange å få fullført videregående opplæring .

- Vi trenger en utvidet rett til videregående opplæring slik at gapet mellom ungdomsretten og voksenretten tettes, sier Oppegaard.

Les mer om NHO og LOs krav for å styrke fagopplæringen

Utvidet rett er viktig for:

  • De som angrer etter fullført studiespesialisering, og i stedet vil ta yrkesfag
  • De som stryker eller av andre, "ikke gyldige" grunner blir veldig forsinket
  • De som ikke får læreplass
  • De som av ulike årsaker vil vente med å begynne på videregående/ finner ut sent at de vil ta videregående

LO og NHO mener at retten til videregående opplæring bør utvides slik at det gis større rom for omvalg underveis i et løp. Flere som faller ut, må kunne komme tilbake til et opplæringsløp.

Flere som velger studieforberedende utdanningsprogram må kunne få mulighet til å ta et yrkesfaglig løp også etter vitnemål. Forsøkene med et utvidet Vg3-tilbud for dem som ikke får læreplass, er også et riktig skritt i denne retning.

- At kunnskapsministeren nå tar til ordet for å tette gapet mellom ungdomsrett og voksenrett er et viktig tiltak for at flere skal fullføre videregående opplæring, understreker Oppegaard.