Viktig at studieprogrammer utvikles i samarbeid med arbeidslivet

Regjeringen tar nå på alvor at høyere utdanning må være tett koblet på arbeidslivet og dets behov.

Kvinne foran PC

Det er gjennom å utdanne gode arbeidstakere at universiteter og høgskoler kan bidra mest til å gjøre Norge rustet for endringer. Fotograf: Istockphoto

Publisert 27.01.17

Kompetanse og utdanning

Fredag la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fram Stortingsmeldingen "Kultur for kvalitet i høyere utdanning" .

Å heve kvaliteten i høyere utdanning er nødvendig fordi Norge skal håndtere store samfunnsutfordringer og endringer, og vi er helt avhengige av universiteter og høyskoler for å lykkes.

-  Stortingsmeldingen er et løft for høyere utdanning, sett med arbeidslivets øyne, sier Are Turmo, kompetansedirektør i NHO. 

Skal ut i arbeidslivet

De aller fleste kandidater fra høyere utdanning skal ut i et arbeidsmarked utenfor akademia. Høyere utdanning må derfor være tett koblet på arbeidslivet og dets behov. 

-  Det er veldig bra at det settes mål om at studieprogrammene skal utvikles i samarbeid med arbeidslivet. NHO tror et styrket samarbeid vil tjene alle parter, sier Turmo.

Universitetene og høgskolene er viktige motorer for økonomien.

- Først og fremst bidrar lærestedene ved å forsyne bedriftene med gode kandidater. Det er gjennom å utdanne gode arbeidstakere at universiteter og høgskoler kan bidra mest til å gjøre Norge rustet for endringer, understreker Turmo.

Professor med erfaring fra næringslivet 

Et belønningssystem for undervisning og en ny stillingskategori kalt "praksisprofessor" er blant de gode grepene i meldingen.

- NHO har foreslått å opprette en stilling som gjør at personer som primært har sin erfaring fra næringslivet eller offentlig sektor, kan ansettes som en såkalt praksisprofessor. Det er veldig gledelig å se at NHOs forslag til virkemidler er fulgt så godt opp i meldingen, sier Turmo. 

Les mer om praksisprofessor

Han synes også det er bra at Regjeringen ønsker tydelige mål for studentutveksling. 

- Internasjonal erfaring blir mer og mer viktig i et globalisert næringsliv.