Elevene må forberedes på arbeidslivet

Kunnskapsministeren vil nå fornye og forbedre fagene i skolen. Da er det viktig at partene i arbeidslivet tas med i prosessen med utforming av de nye læreplanene, mener NHO.

Nå vil kunnskapsministeren at elevene lære færre ting, men lære det bedre. Det syns NHO er en god idé. llustrasjonsfoto. 

Publisert 13.04.16

Kompetanse og utdanning

Onsdag presenterte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaken en ny stortingsmelding om skolen: "Fag – Fordypning – Forståelse." 

Regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse.

– Hva elevene lærer på skolen, har stor betydning for vår fremtid, og vi mener tiden er inne for en oppdatering av innholdet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Partene i arbeidslivet må med

NHO mener dette er et godt utgangspunkt for å gjøre nødvendige forbedringer.

– Nå er det viktig at partene i arbeidslivet tas med i prosessen med utforming av de nye læreplanene. Regjeringen bruker i meldingen uttrykket forankring i sektoren, da må det også inkludere mottakerne av elevene – lærebedrifter og arbeidsplasser, sier NHOs kompetansedirektør Are Turmo.

Vil slanke læreplanene

Det er NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole og NOU 2015: 8 Fremtidens skole, begge skrevet av Ludvigsen-utvalget, som er en del av bakgrunnen for tiltakene i meldingen.

Utvalget pekte på at nye temaer er tatt inn i de nasjonale læreplanene, uten at noe annet er tatt ut. Det gjør at lærerplanene blir stadig mer overlesset. Derfor foreslår regjeringen å fornye læreplanene, men beholde dagens fag. 

Tidlig innsats i praksis

Regjeringens forslag om mer dybdelæring i tråd med Ludvigsen-utvalgets anbefaling, får full støtte fra NHO.

– Og tidlig innsats må ikke lenger bare være et begrep, men et virkelig satsingsområde med tydelige resultater, og de grunnleggende ferdighetene må sikres. Særlig viktig er norsk, matematikk, naturfag og språk, i tillegg til praktiske fag, sier Turmo.

NHO ønsker også velkommen satsingen på praktiske og estetiske fag, og ønsket om å skille dem. Yrkesretting av fellesfag ser nå også endelig ut til å bli en realitet.