Viktig gjennomgang av yrkesfagene

Regjeringen har satt i gang et stort arbeid med å gjennomgå alle yrkesfagene. - Vi må hele tiden legge vekt på etterspørselen i arbeidslivet når vi etablerer fag og modeller, sier NHOs kompetansedirektør.

I 2014 ble det inngått 436 nye lærekontrakter innenfor salgsfaget i Norge. Foto: Istock. 

Publisert 27.05.15

Kompetanse og utdanning, Yrkesfag

En ny NIFU-rapport viser at fagutdanning spiller liten rolle for mulighetene i arbeidslivet i noen yrker. Det gjelder særlig "de nye" fagene etter Reform 94, blant annet innen Service og samferdsel.

Klassekampen kaller onsdag rapporten en "krisemelding for yrkesfag", men det gjelder slettes ikke alle fag og totalbildet er mye mer positivt.

- Dette er viktige funn, og rapporten stiller betimelige spørsmål om det er riktig å presse så store deler av næringslivet inn i læringsmodellen, sier Are Turmo, kompetansedirektør i NHO.

Les også: 5 fakta om yrkesfag 

Samtidig påpeker han at det er nettopp derfor myndighetene i samarbeid med partene nå har satt i gang et stort arbeid med å gjennomgå hele tilbudsstrukturen til yrkesfagene.

- Vi har lenge visst at noen utradisjonelle fagretninger har hatt utfordringer med lærlingemodellen, sier Turmo.

Fortrekker lærlingemodellen

I fag som bygg, elektro og industri ser dette imidlertid helt annerledes ut.

- Her er lærlingemodellen en foretrukken rekrutteringsmodell med relativt høy gjennomføring, påpeker Turmo.

Han understreker at vi hele tiden må legge avgjørende vekt på etterspørselen i arbeidslivet når vi etablerer fag og modeller.

- Samtidig må vi ha respekt for at det tar tid å bygge opp tradisjoner.

For eksempel er salgsfaget veletablert som en attraktiv karrierevei i en rekke land i Europa. Det ser nå ut som dette faget har fått fotfeste i Norge også. I 2014 ble det inngått 436 nye lærekontrakter i Norge. Det viser klar fremgang.

Jevn økning 

- Faktisk er dette nå blitt et mellomstort fag innen fagopplæringen, selv om potensialet er langt høyere, sier Turmo.

Statistikken viser en jevn økning av totalt løpende lærekontrakter. Nå er det snaut 40.000 løpende kontrakter i ca. 170 fag.  

Les også: 3 gode grunner til å bli lærebedrift