Viktig med et eget håndverksfag på skolen

Nå skal håndverksfagene i grunnskolen styrkes. – Dette har vi jobbet for. Det er viktig for rekrutteringen til yrkesfag og for realfagsforståelsen, sier NHOs kompetansedirektør.

NHO mener det er veldig viktig at elever i grunnskolen får prøve ut praktisk håndverk tidlig. 

Publisert 13.04.16

Kompetanse og utdanning

I en ny stortingsmelding om skolen kommer regjeringen med flere forslag som vil være med på å styrke yrkesfagene.

  • Grunnskolen: Dele faget kunst og håndverk i to. Da får vi et rendyrket praktisk håndverksfag og et kunstfag på ungdomstrinnet. Håndverksfaget skal inneholde en faglig vurdering av elevene i form av en praktisk eksamen.
  • Yrkesfaglig videregående opplæring: Inntil 30 prosent av dagens timeantall i fellesfagene skal yrkesrettes for å gjøre dem mer relevante til det aktuelle yrkesfaglige programområdet.

I dag følger yrkesfagselever, enten de skal bli kokker eller elektrikere, samme læreplan i fellesfagene naturfag og matematikk.

Nå foreslår Røe Isaksen at inntil 30 prosent av læreplanene i disse fagene skal være skreddersydd de ulike utdanningsprogrammene. Dermed kan for eksempel elever på byggfag få mer geometri og mindre algebra, enn elever på elektrofag, skriver Aftenposten.

Les også: Elevene må forberedes på arbeidslivet

Viktig med praktisk håndverk tidlig

- Vi ønsker begge tiltakene velkommen, sier NHOs kompetansedirektør Are Turmo.

NHO har jobbet for dette, og mener det er veldig viktig at elever i grunnskolen får erfaring med praktisk håndverk tidlig. Derfor bør delingen av håndverk og design komme allerede på barneskolen.

- Elevene må få boltre seg med ulike materialer og metoder. Slik kan også flere kan få øynene opp for praktiske fag. Forslaget om å skille ut håndverk som eget fag, legger til rette for at elevene skal kunne utvikle håndverksmessige ferdigheter. Det er også viktig med karaktergiving i faget for å synliggjøre viktigheten av det, sier Turmo.

I tillegg er praktiske og estetiske fag viktig for realfagsforståelsen. 

Les også: 10 grunner til å velge yrkesfag 

Yrkesrette fellesfagene

Videre mener NHO at regjeringen gjør helt rett i å yrkesrette fellesfagene. Vi får da tre kategorier av fag: kjernefellesfag som er like for alle, yrkesrettede fellesfag som er tilpasset utdanningsprogrammet og til sist selve programfagene.

- Det innebærer ikke mindre teori, men heller riktig teori. Det vil kreve ressurser å få dette til. Også fellesfaglærerne må tenke mer yrkesfaglig. Faget prosjekt til fordypning og hospitering av lærere i bedrifter, kan bidra til å utvikle slik yrkesretting, sier Turmo.

NHOs kompetansebarometer viser at mange bedrifter har et stort behov for yrkesfaglig kompetanse. NHO ønsker å gå i dialog med Kunnskapsdepartementet og politisk ledelse for å utrede og operasjonalisere tiltakene videre.