Vi må satse sterkere på fagskolen

Mange norske bedrifter trenger ansatte med fagskoleutdanning, men det er få fagskolestudenter i Norge. Færre skoler vil gi bedre kvalitet på utdanningene, viser Fagskoleutvalgets rapport.

Fagskolen representerer en veldig viktig del av det norske utdanningssystemet. Illustrasjonsfoto: Istock.

Publisert 15.12.14

Kompetanse og utdanning

Mandag overleverte Fagskoleutvalget sin rapport om fagskolesektoren i Norge til statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

Fagskoleutdanning er en yrkesrettet utdanning på et høyere nivå enn videregående opplæring. Denne utdanningen gir en kompetanse som er tett knyttet til arbeidslivets behov.

Tekniske fagskoler tilbyr naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag. Andre fagområder som IKT, helsefag, økonomisk-administrative fag og mediefag utgjør også en viktig del av fagskoleutdanningene. 

Les hele rapporten

FAGSKOLER

  • Utdanningene er målrettet mot et yrke, på nivå over videregående skole
  • Tilsvarer minimum et halvt studieår og maksimum to studieår
  • Omtrent 16 500 fagskolestudenter
  • 110 tilbydere av fagskoleutdanning med 750 utdanningstilbud
  • 60 prosent er private
  • De som tilbyr naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag omtales ofte som tekniske fagskoler
  • IKT, helsefag, økon. og admin. fag og mediefag utgjør også en viktig del

Stort behov for personer med fagskoleutdanning

Fagskolen representerer en veldig viktig del av det norske utdanningssystemet. Fagskolen er en betydningsfull tilbyder av kunnskap og kompetanse som er sentral for verdiskaping i Norge.

NHOs Kompetansebarometer viser at fagskolen utgjør det nest mest etterspurte utdanningsnivået blant NHOs medlemsbedrifter. En femtedel av NHOs medlemsbedrifter har et stort behov for å rekruttere personer med denne typen utdanning, men mange bedrifter har problemer med å rekruttere personer med fagskolekompetanse.

- NHO mener derfor at det er viktig å stimulere flere til å ta fagskoleutdanning. I dag er det bare 16 000 fagskolestudenter i Norge. Vi mener også at en god fagskolesektor vil gjøre det mer attraktivt å velge fag- og yrkesopplæring i videregående opplæring, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Bra med et helhetlig forslag

Fagskoleutvalget ble nedsatt i 2013 og fikk i oppdrag å gjennomgå fagskolesektorens rammevilkår og komme med forslag til endringer. Utvalget overleverte i dag rapporten til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Utvalget foreslår en rekke tiltak for å forbedre synligheten og statusen til fagskolen, og øke rekruttering til fagskoleutdanning i Norge.  

- Det er svært gledelig at Fagskoleutvalget legger fram et helhetlig forslag for å styrke fagskolesektoren. Vi mener at det er svært positivt at flere etterspør en sterkere satsing på fagskolen, sier Svein Oppegaard.

Foreslår ny finansieringsmodell og mer robuste enheter

Utvalget foreslår blant annet at staten overtar som eier av de offentlige fagskolene, og at finansieringen av sektoren overføres fra fylkeskommunene til staten. I rapporten blir det også foreslått å redusere antall fagskoler for å skape mer robuste fagmiljøer og styrke kvaliteten på utdanningene.

-  Dette er tiltak som vi mener er avgjørende for å utvikle fagskolesektoren. Vi mener at reduksjonen av antall fagskoler må bli resultatet av en bred prosess hvor partene i arbeidslivet høres, sier Oppegaard.

Les mer: Temanotat nr. 1/2014

Utvalgsleder Jan Grund leverer utredningen til statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

Kontakt oss

Ingeborg Marie Østby Laukvik

Rådgiver

Kompetanse og innovasjon

ingeborg.marie.laukvik@nho.no
Telefon
23088333