Vil ha tettere samarbeid med lærestedene

Kvaliteten på studiene ved universiteter og høyskoler vil bli bedre dersom man øker samarbeidet med næringslivet.   

«I hvilken grad mener du at universitets- og høgskolestudier kan bli styrket gjennom følgende former for samarbeid med næringslivet?» Kilde: NIFU/NHOs kompetansebarometer 2015

Publisert 18.03.15

Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

Det mener 9 av 10 bedrifter som har svart på NHOs Kompetansebarometer. 

Dette er første gang bedriftene blir spurt om å vurdere hvorvidt kvaliteten på studieprogrammene vil bli styrket gjennom å øke samarbeidet mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene.

De gir tydelige signaler om at ulike former for samarbeid vil styrke kvaliteten i universitets- og høyskolestudiene.

  • Bedriftene trekker frem praksisplasser i bedrift under studiet som viktigst for å øke kvaliteten på studiene ved universitet og høyskoler.
  • Dette følges tett av arbeid med bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med bedrift.
  • Samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjon om innholdet i ulike studier.
  • Bruk av gjesteforelesere fra næringslivet.

Mer relevante studier

– Dette gir oss signaler om at vi bør legge til rette for bedre samarbeid mellom virksomheter og studiestedene. Det gjelder alle fagområder, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO. 

Studieprogram innen ingeniør/teknologi- og økonomifag har allerede en del samarbeide med næringslivet, men fortsatt for lite av de mer langsiktige og forpliktende samarbeidsformene.

 Les alt om NHOs kompetansebarometer

– Mer interessert i relevans enn før

Torsdag 22. januar 2015 arrangerte NHO frokostmøte om hvordan vi kan bedre arbeidslivsrelevansen i studiene gjennom eksisterende og nye virkemidler. Innlederne under frokostmøtet representerte politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet, NHO, LO og universitet/høgskolene.

– Kun en svært liten prosentandel av studentene skal fortsette som forskere ved universitetene og høgskolene. De er viktige, men det gjelder kun ganske få. De andre skal ut i et arbeidsliv utenfor akademia. Derfor er arbeidslivsrelevante utdanningsløp så viktige, sa spesialrådgiver Arvid Ellingsen i LO.

– Institusjonene ser ut til å være mer interessert i relevans enn før, sa Kim Orlin Kantardjiev, rådgiver i NOKUT.

Les mer: Slik kan vi gjøre studiene mer relevante