- Velg bedrifter med lærlinger til offentlige oppdrag

Reglene må endres, slik at bedriftene kan bli pålagt å ha lærlinger på offentlige oppdrag. Det vil gjøre at flere tar inn lærlinger, mener NHO.

NHO-direktør Svein Oppegaard mener strengere regler rundt lærlingklausuler vil stimulere flere bedrifter til å ta inn lærlinger. Faksimile fra Aftenposten.

Publisert 02.09.14

Kompetanse og utdanning

Norge har et stort behov for fagarbeidere fremover, men interessen for yrkesfag, antall læreplasser og antallet som gjennomfører studiene er synkende.

- Dermed får ikke norske bedrifter kontinuitet i sin kompetanseutvikling, og vi havner  i en ond sirkel, sier NHO-direktør Svein Oppegaard til Aftenposten.

Lærlingklausuler skal sørge for at bedriftene har lærlinger i offentlige oppdrag, som igjen skal stimulere bedriftene til å satse på lærlinger.

Men det fungerer ikke etter hensikten i dag, viser en rapport Fafo har laget på oppdrag for NHO, med spesielt fokus på byggenæringen.

  • Les hele rapporten nederst i artikkelen.

Reglene må endres

I dag holder det at bedriftene er godkjente lærebedrifter, de trenger verken ha lærlinger på det aktuelle prosjektet, eller i bedriften overhodet.

NHO mener det er et stort behov for at reglene strammes inn.

- Det bør skje i form av et politisk vedtak som sikrer at bedrifter skal ha lærlinger der de skal inn på offentlige anbud. Et tydeligere regelverk vil presse offentlige oppdragsgivere til å velge bedrifter som kan stille med lærlinger, sier Oppegaard.

Klausulen bør benyttes der den er hensiksmessig, for eksempel ved større entrepriser.

Våren 2014 signaliserte politikerne i Oslo kommune at de vil stramme inn bruken av lærlingklausuler ved kommunale byggeprosjekter. Ifølge rapporten er det likevel for tidlig å si hvilke praktiske konsekvenser det vil få, så lenge det ikke er gjort endringer i det norske anskaffelsesregeleverket, som gir lite rom for slike krav.

- Det er et paradoks at det offentlige sliter med å tilby elevene lærlingplass, samtidig som de bygger uten lærlinger, påpeker Oppegaard.

I samarbeid med Oslo kommune og NHOs landsforeninger er det utarbeidet et forslag som er sendt til statsråd Monica Mæland om en ny regel om lærlingeklausul.

Derfor bør vi ha effektive læringklausuler:

  • Godkjente lærebedrifter er ofte de mest seriøse. Når NHO nå foreslår en lærlingeklausul i offentlige anskaffelser stimulerer vi til gode arbeidsforhold for de ansatte, sikrer nyrekruttering til yrkesfag og at norske bedrifter har god tilgang på kompetent arbeidskraft.
  • Rapporten viser også at bedriftene selv tror dette vil være et effektivt virkemiddel.

  • Å bruke fagarbeidere gir billigere bygg på lang sikt. Det gir god kvalitet, et seriøst arbeidsmarked og effektiv produksjon. Det bidrar til velstand og velferd!