Yrkesfagene styrkes med ny struktur

Regjeringen la denne uken frem en ny struktur for yrkesfag i videregående skole. NHO er spesielt for glad for at innspillene fra næringslivet ser ut til å ha blitt tatt på alvor.

#205

Ole Erik Almlid, viseadministrerende direktør, NHO Fotograf: Moment studio

Publisert 05.03.18

Kompetanse og utdanning

NHO er godt fornøyd med den nye tilbudsstrukturen for yrkesfagene. Den gir store muligheter for å utvikle relevant yrkesfaglig kompetanse på nye næringsområder, som IKT, media og reiseliv. IKT og medieproduksjon og Salg, service og reiseliv blir helt nye programområder. Vi går nå fra åtte til ti yrkesfaglige programområder som i enda større grad vil kunne fange opp bredden i arbeidslivet.

- En stor del av våre bedrifter etterspør yrkesfagkompetanse. Denne nye strukturen svarer i stor grad på de behovene våre medlemsbedrifter har for fremtidens fagarbeidere, sier Ole Erik Almlid, viseadministrerende direktør i NHO.

Strukturen er nesten helt i tråd med høringssvarene til NHO og landsforeningene. NHO har tro på at de nye programområdene Design og tradisjonshåndverk og Frisør, blomster og interiørdesign, vil bidra positivt både til å ta vare på tradisjonsrike store håndverksfag, og forvalte og utvikle mindre fag slik at de oppretteholder relevans.

- Det eneste vi stiller spørsmålstegn ved, er hva som skal skje med transport- og logistikkfagene. Vi ønsket også dette som eget programområde. Det blir derfor svært viktig
at disse fagene blir godt ivaretatt og videreutviklet sammen med de andre industrifagene, for her trengs det både god rekruttering og utvikling av målrettede kompetansemål, sier Almlid.