Yrkesfagenes comeback

- Norske fagarbeidere er i verdensklasse. Krisemaksimeringen og svartmalingens tid må være forbi, mener NHOs kompetansedirektør, Are Turmo. 

Antall søkere til yrkesfagene øker. Her fra YrkesNM 2014. Illustrasjonsfoto. 

Publisert 14.10.15

Kompetanse og utdanning, Yrkesfag

Kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde, skriver 9. oktober at Reform 94 var mislykket og at regjeringens tiltak for yrkesopplæringen i budsjettet er "småpenger og flikketiltak". NHO er enig i yrkesfagenes utfordringer, men synes Grinde er urimelig negativ.

Gjennom trepartssamarbeidet er det iverksatt mange omfattende tiltak som lærlingeklausuler ved offentlige anbud, utprøving av vekslingsmodeller og en grundig analyse av fagene i tilbudsstrukturen. Tiltakene må få virke før vi feller dom.

Les også: 3 gode grunner til å bli lærebedrift

NHO mener

  • Øk tilskuddet
  • Lærlingklausuler ved offentlige anbud skal være hovedregelen
  • Høy kvalitet også på skolen – moderne utstyrsparker
  • Partene i arbeidslivet må få forme læreplanene og gjøre dem relevante

 

Norske fagarbeidere i verdensklasse

Det er lenge siden vi har sett et større momentum for yrkesfagene enn nå. Denne muligheten må vi som kunnskapsnasjon gripe. Norske fagarbeidere er i verdensklasse når det gjelder både faglige og relasjonelle egenskaper. Krisemaksimeringen og svartmalingens tid må være forbi.

I dag ser vi at antall lærekontrakter er økende, og det i en situasjon med lavkonjunktur i oljebransjen, motoren i norsk næringsliv. I 2014 produserte vi som nasjon ca. 23 000 fagarbeidere. Det er det høyeste tallet på mange år. Det kanskje mest gledelige er at antall søkere til yrkesfagene nå øker.

Les også: Statsbudsjettet 2016: Et synlig yrkesfagløft, men..Alt om yrkesfag

Vi må jobbe sammen

NHOs Kompetansebarometer viser at våre medlemsbedrifter har behov for flere fagarbeidere enn de har behov for akademikere. Denne kunnskapen gir oss et tydelig mandat til å satse på fagopplæringen og oppfordre våre medlemsbedrifter til å ta inn mange lærlinger.

Men vi får ikke gitt alle kvalifiserte søkere læreplass alene. Offentlig sektor bidrar betydelig når det gjelder helse- og oppvekstfagene. Men de må nå i større grad hjelpe privat sektor med å gi læreplasser også i tekniske fag. I tillegg må de ikke bare gi for eksempel kontorlærlinger læreplass - de må også ansette dem etter læretiden. 

Av Are Turmo, kompetansedirektør i NHO. 

Innlegget sto på trykk i DN 14.oktober.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Mobil
93266514