norges lover

Næringsjus

NHO arbeider for at lovgivning som berører bedriftene skal være næringsvennlig og tilstrekkelig enkel. Reglene må legge til rette for verdiskaping, være enkle og hensynet til de mindre bedriftene vektlegges særlig.

80 prosent av alle bedrifter i Norge har under 20 ansatte, derfor er det viktig at regler er innrettet mot disse 

 

Nyheter

Publikasjoner

  • Konkurranseloven 5 år

    Konkurranseloven har virket i om lag fem år, og det er naturlig med en grundig gjennomgang av erfaringer og behov for større eller mindre reformer.

    5. juni 2009
  • Håndbok Konkurranseloven

    Håndboken har som siktemål å gi medlemsbedrifter en grundig oversikt over innholdet i loven.

    3. september 2008

Kontakt

Andreas Pihlstrøm

Advokat

Næringsjus

andreas.pihlstrom@nho.no
Mobil
92818332
Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077
Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694
Ingeborg Djupvik

Advokat

Næringsjus

ingeborg.djupvik@nho.no
Mobil
41577756