norges lover

Næringsjus

NHO arbeider for at lovgivning som berører bedriftene skal være næringsvennlig og tilstrekkelig enkel. Reglene må legge til rette for verdiskaping, være enkle og hensynet til de mindre bedriftene vektlegges særlig.

80 prosent av alle bedrifter i Norge har under 20 ansatte, derfor er det viktig at regler er innrettet mot disse 

 

Nyheter

 • Forsinket personvernlov?

  Personvernforordningen (GDPR) skal gjelde i hele EØS-området fra 25. mai 2018. Kan Norge bli forsinket?

  21. februar 2018

Publikasjoner

 • Konkurranseloven 5 år

  Konkurranseloven har virket i om lag fem år, og det er naturlig med en grundig gjennomgang av erfaringer og behov for større eller mindre reformer.

  5. juni 2009
 • Håndbok Konkurranseloven

  Håndboken har som siktemål å gi medlemsbedrifter en grundig oversikt over innholdet i loven.

  3. september 2008

Kontakt

Andreas Pihlstrøm

Advokat

Næringsjus

andreas.pihlstrom@nho.no
Telefon
23088140
Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Telefon
23088350
Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Telefon
23088316
Ingeborg Djupvik

Advokat

Næringsjus

ingeborg.djupvik@nho.no
Telefon
41577756