- Blander kortene

- Det er å blande kortene at Stortinget skal stille krav til kvinneandel i ledelsen i statlige selskaper, sier Ingebjørg Harto i NHO.

Illustrasjonsfoto

Publisert 30.01.15

Næringsjus

- Det er styrets oppgave å ha en rekrutteringsstrategi som er riktig for selskapet til enhver tid, statlig eller ikke, sier Harto, som er avdelingsdirektør i NHO.

Det er næringspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Else-May Botten, som i dagens Dagsavisen tar til orde for 40 prosent kvinneandel i konsernledelsen i de statlig eide selskapene. Også Senterpartiet støtter forslaget.

I de 47 selskapene staten har betydelig eierandel i (inkludert regionale helseforetak), er det 11 prosent kvinnelige toppledere. Det er allerede regler for at det skal være 40 prosent av begge kjønn i styrene i ASA-selskaper.

Dette er det styrene som har ansvar for

Dette er å gå for langt, mener NHO, som er imot forslaget til Arbeiderpartiet og Senterpartiet:

- NHO er svært opptatt av rekruttering av flere kvinner i toppsjiktet i privat sektor, og jobber blant annet for dette gjennom leder- og styreutviklingsprogrammet Female Future, sier Harto. 

- Her blander de kortene. Det å rekruttere ledelsen i et selskap er en av styrets viktigste oppgaver. Det er viktig at styrene i alle selskaper har en rekrutteringspolitikk som er tilpasset selskapets utfordringer.

- En slik strategi må ta hensyn til mange forhold, hvor ønsket om en bedre kjønnsfordeling blant de ledende ansatte vil kunne være et av flere mål. Men dette er det styrene som har ansvar for.

- Eierne – også staten - vil kunne uttrykke sine forventninger til selskapets styre om slike forhold gjennom sin eierdialog. Deretter vil det være styrets oppgave å forholde seg til dette. Dersom styret ikke leverer i forhold til eiernes forventninger på ulike felt som eierne oppfatter som avgjørende, kan selvsagt eierne skifte ut styret. Dette er en ansvars- og rollefordeling mellom eierne og styrene som er grunnleggende i selskapsforhold, og  viktig å ikke rote til, sier Harto.

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160