- Urettferdig for lovlydige butikker

- En rekke dagligvarebutikker bryter loven om helligdagsfred. Det er urettferdig for de lovlydige butikken, sier sjefen for NHO Handel Bjørn Næss.

- Mange butikker benytter langt mer areal enn det som er lovlig, sier adm.direktør i NHO Handel Bjørn Næss.

Publisert 18.01.16

Næringsjus

-         Dette gjelder særlig § 5 som sterkt begrenser salgsarealet på søndager.  Dette er urettferdig for de butikkene som ikke får konkurrere på like vilkår.  - Mange butikker benytter langt mer areal enn det som er lovlig og utnytter andre måter å omgå dagens lover på. Omfanget av omgåelsene medfører også at forbrukerne kan tro at det nå er "fritt frem".

 - NHO Handel roser regjeringen for at forslaget om endring av lov om helligdagsfred er lagt i skuffen. Varehandelen er svært bekymret for en utvikling med langt flere uproduktive timer i butikkene.  Men nå er det viktig å sørge for at dagens lovverk overholdes!, understreker Næss.