EU-RAPPORT

Immaterialrett skaper 1 av 3 jobber

En ny og omfattende EU-studie slår fast at immaterielle rettigheter har stor betydning for Europas økonomi. En av tre jobber oppstår på grunn av immaterielle rettigheter.

Publisert 08.10.13

Næringsjus

Nærmere 40 prosent av den totale økonomiske aktiviteten i EU, verdt 4,7 billioner euro årlig, genereres av IPR-intensive næringer. I tillegg er 26 prosent av all sysselsetting i EU gitt direkte av disse næringene, mens ytterligere 9 prosent av arbeidsplassene i EU indirekte stammer fra IPR-intensive næringer. (IPR = Intellectual Property Rights)

Studien er utført i fellesskap av Det europeiske patentverket (EPO) og kontoret for harmonisering i det indre marked (OHIM) og måler betydningen av de viktigste immaterielle rettigheter i EUs økonomi, det vil si patenter, varemerker, design, opphavsrett og geografiske betegnelser.

Da rapporten ble lansert 30. september uttalte Michel Barnier, som er EU-kommissær for EUs indre marked og tjenester følgende:

- Jeg er overbevist om at immaterielle rettigheter spiller en enormt viktig rolle i å stimulere til innovasjon og kreativitet, og studien bekrefter at immaterielle rettigheter er viktig på grunn av vekst og arbeidsplasser. Studien viser oss også at bruk av immaterielle rettigheter foregår overalt i økonomien, fra høyteknologisk industri til produsenter av sportsutstyr, leker og dataspill. Alle gjør de bruk av ikke bare én, men flere typer immaterielle rettigheter.

Studien viser også at gjennomsnittlig lønnsnivå i IPR - intensive næringer er mer enn 40 % høyere enn i andre næringer.  IPR - intensive næringer defineres enten som bedrifter som registrerer mer immaterielle rettigheter per ansatt enn andre bedrifter, eller som bedrifter hvor bruk av IPR er et karakteristisk trekk ved bransjens aktivitet.

Ingebjørg Harto, avd. dir. for næringsjus i NHO, håper rapporten vil bidra til at den nye regjeringen setter IPR høyt på agendaen:

- Mens antall registrerte rettigheter øker i resten av verden, viser undersøkelser at norske foretak bruker immaterielle rettigheter i mindre grad enn hva tilsvarende virksomheter i andre land gjør. Dette er urovekkende tall når vi ser hvor mye immaterielle rettigheter har å si for økonomien, og ikke minst bedriftens markedsverdi. Vi trenger mer fokus på IPR i det norske samfunnet og et kompetanseløft i næringslivet.