Markedsføringsrett og forbrukerregler

Mange av NHOs medlemsbedrifter produserer og selger til forbrukere. For NHO er det derfor viktig at regelverket skaper en god balanse mellom forbrukernes og næringslivets interesser, og at begge sider opplever trygghet for at deres rettigheter blir ivaretatt og håndhevet.

Publisert 11.09.13

Arbeidet med forbrukerrettigheter og markedsføringsregler er et viktig bidrag i det løpende seriøsitetsarbeidet NHO driver.

Innenfor markedsføringsrettsområdet står bl.a. NHO bak Næringslivets Konkurranseutvalg, som behandler tvister mellom næringsdrivende etter markedsføringsloven. Typiske  eksempler på tvister her gjelder påstander om at en bedrift har etterlignet en annen bedrifts produkt.

NHO er representert i Forbrukertvistutvalget, som løser tvister som springer ut fra forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven, håndverkertjenesteloven eller angrerettloven. Vedtakene i FTU har virkning som en dom dersom de ikke bringes inn for domstolene innen en bestemt frist. Gjennom deltakelsen i FTU får NHO innsyn i hvilke områder som oppfattes som problematiske i markedet, og hvor det kan finnes et forbedringspotensial i forbrukerregelverket.

NHO mener at en totalharmonisering av reglene om forbrukerbeskyttelse og markedsføring i EØS-området er gunstig både for forbrukerne og bedriftene. Ulikt regelverk i landene kan gi store etterlevelseskostnader for næringslivet og skape uklarheter for forbrukerne med hensyn til hvilke rettigheter de har ved handel over landegrensene. Samtidig skaper ulikt regelverk problemer for bedrifter som ønsker å markedsføre seg internasjonalt. Å lage markedsføringsmateriell tilpasset hvert enkelt land er selvfølgelig dyrere enn om man kun har ett felles regelverk for Europa å forholde seg til. Likt regelverk i alle EØS-land gir like konkurransevilkår.

Kontaktperson: Liselotte Lunde