Nyhetsarkiv

 1. Husk skattemelding og årsregnskap!

  6. juni 2018 | Næringsjus, Skatter og avgifter, SMB

  Fristen for å levere skattemelding var 31. mai. For årsregnskap er fristen 31. juli.

 2. Nye personvernregler i EU

  25. mai 2018 | Næringsjus

  EUs nye personvernregler gjelder fra 25. mai – i Norge antakelig fra juli. Les her hvilke regler som gjelder for samtykke.

 3. Forurenser skal ikke alltid betale

  23. mai 2018 | Næringsjus

  Industrien er innstilt på spleiselag for renere fjorder, men staten må ta en betydelig del av regningen om utslippene var lovlige da de skjedde, mener NHO.

 4. Stortinget sier ja til personvernlov

  16. mai 2018 | Næringsjus

  Stortingets justiskomité går inn for at EUs regler om personopplysninger (den såkalte GDPR) skal gjelde i Norge, slik Regjeringen har foreslått.

 5. Direktørsvindel – det angår deg også

  13. april 2018 | Næringsjus

  Eposten fra sjefen ser tilsynelatende både viktig og riktig ut. – Kan du foreta en internasjonal bankoverføring i dag? Kan du stole på at denne virkelig ER fra sjefen?

 6. Tror ikke på økt straff i miljølovgivning

  22. mars 2018 | Energi og klima, Næringsjus

  NHO ser ingen grunn til å øke strafferammene i forurensningsloven, produktkontrolloven og naturmangfoldloven, slik Miljødirektoratet foreslår.

 7. Forsinket personvernlov?

  21. februar 2018 | Næringsjus

  Personvernforordningen (GDPR) skal gjelde i hele EØS-området fra 25. mai 2018. Kan Norge bli forsinket?

 8. Aksjeklasser i aksjeselskaper

  31. januar 2018 | Næringsjus, SMB

  Noen aksjeselskaper velger å bruke aksjeklasser når aksjonærene skal ha forskjellige rettigheter.

 9. Ny nemnd for ansattes representasjon i styrer

  26. januar 2018 | Næringsjus

  Det er Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven som nå behandler saker om ansattes representasjon i styrer. Bedriftsdemokratinemnda ble avviklet fra nyttår.

 10. Generalforsamling i AS uten møte

  25. januar 2018 | Næringsjus

  I løpet av årets første seks måneder skal norske aksjeselskaper holde ordinær generalforsamling.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
6 >