Sammensetning

Publisert 23.10.15

Næringsjus

Oppnevnt av organisasjonene:
Leder av utvalget: 
Leder av corporate finance Peik Norenberg, Norsk Hydro ASA

Oppnevnt av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO):
Finansdirektør Trond Berger, Schibsted ASA
Juridisk direktør Hans Henrik Klouman, Statoil ASA
Vararepresentant: Avdelingsdirektør Ingebjørg Harto, NHO

Oppnevnt av Finans Norge:
Investeringsdirektør Alexandra Morris, DnB Wealth Management
Finansdirektør Sigbjørn Birkeland, Storebrand ASA
Vararepresentant: Fagsjef Arne Johan Hovland, Finans Norge

Oppnevnt av Hovedorganisasjonen Virke:
Konserndirektør Sverre R. Kjær, NorgesGruppen ASA
Vararepresentant: Bransjedirektør Asbjørn Myrlund, Virke

Oppnevnt av Norges Rederiforbund (NR):
Vice President Finance & IR Åge S. Holm,  Wilh. Wilhelmsen Holding ASA
Vararepresentant: Seksjonsleder Lars Christian Tønder, NR

Sekretariat:
NHO ved advokatfullmektig Fredrik Mohn Lian

Kontakt oss

Fredrik Mohn Lian

Advokatfullmektig

Næringsjus og offentlig sektor

fredrik.mohn.lian@nho.no
Telefon
23088349