Sammensetning av Næringslivets Aksjemarkedsutvalg

Publisert 03.01.18

Næringsjus

Oppnevnt av organisasjonene:
Leder av utvalget: 
Finansdirektør Trond Berger, Schibsted

Oppnevnt av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO):
Juridisk direktør Hans Henrik Klouman, Statoil 
Vararepresentant: Halvor E. Sigurdsen, NHO

Oppnevnt av Finans Norge:
Konserndirektør Lars Aa. Løddesøl, Storebrand
Konserndirektør Aage E. Schaaning, KLP
Vararepresentant: Per Erik Stokstad, Finans Norge

Oppnevnt av Hovedorganisasjonen Virke:
CFO Erik Gunset Sønsterud, Elkjøp Nordic
Vararepresentant:Iman Winkelman, Virke

Oppnevnt av Norges Rederiforbund (NR):
Vice President Finance & IR Åge S. Holm,  Wilh. Wilhelmsen Holding 
Vararepresentant: Lars Christian Tønder, NR

Sekretariat:
NHO

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694