Utgitte skrifter fra NAU

Her finner du en oversikt over utgitte skrifter fra Næringslivets Aksjemarkedsutvalg. (Skriftene har eget ISBN-nummerserie).

Publisert 06.02.14

Næringsjus

Skrift nr Tittel Utgitt
1 Innsidereglement 1989 (utgått)
2 Innsidereglement 1989 (utgått)
3 Aksjer til ansatte 1989 (utgått)
4 Klareringsreglement 1992 *
5 Opsjoner til ledende ansatte 1994 *
6 Aksjonærpolitikk 1997 *
7 Egne aksjer 1999 *
8 Om aksjeselskapers og allemennaksjeselskapers handel og aksjer Corporate Governance 2003
8 Aksjeordninger for ansatte 2006 *

* Kan fås ved henvendelse til Halvor Sigurdsen.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694