Varemerker, patent, og opphavsrett

Vern av immaterielle verdier er avgjørende for realiseringen av nye produkter, prosesser og løsninger i samfunnet, og har store konsekvenser for næringslivets verdiskaping, offentlig sektor og norsk økonomi.

Publisert 11.09.13

Utvikling av nye løsninger krever ressurser og innebærer en risiko for bedriften. Dersom innovasjonen blir kopiert, kan det være vanskelig å sikre avkastning av investeringen. Dette kan føre til at det ikke lønner seg å gjennomføre investeringen, og dermed risikerer vi at næringslivet satser mindre på innovasjon, og samfunnet går glipp av nye ideer og løsninger.

Registrering av immaterielle rettigheter gir enerett til å utnytte innovasjoner kommersielt, samtidig som innovasjonen blir offentliggjort. Opphavsrett og registrering av patent, design eller varemerke er derfor med på å sikre avkastning og redusere risikoen ved investering i en innovasjon.

Mens antall registrerte rettigheter øker i resten av verden, viser undersøkelser at norske foretak bruker immaterielle rettigheter i mindre grad enn hva virksomheter i andre land gjør. Når vi vet at over 50 % av bedriftenes markedsverdi er basert på immaterielle verdier, og samtidig ser at omfanget av piratkopiering og varemerkeforfalskning øker, er dette svært urovekkende.

Små og mellomstore bedrifter støter på mange utfordringer i møte med regelverket og systemet for immaterielle rettigheter. Effektiv bruk av systemet forutsetter i stor grad omfattende kunnskaper og betydelige økonomiske ressurser, som små og mellomstore bedrifter ofte mangler.

NHO mener det er et stort behov for økt kompetanse og bevissthet om immaterielle rettigheter og verdier i Norge, samt forenklinger i systemet for registrering av patent, design og varemerke. I tillegg må norsk regelverk harmoniseres med EUs regelverk, og Norge bør være til stede på internasjonale arenaer der beslutninger om regelverksendringer diskuteres.