Stipend til oppgaver om offentlige anskaffelser og selskapsrett

Vi deler ut totalt fire stipender til studenter hvert år. Du kan søke nå.

Eline Eidem skriver masteroppgave i rettsvitenskap ved UiO og har fått stipend fra NHO.

Eline Eidem skriver masteroppgave i rettsvitenskap ved UiO. Nå har hun fått stipend fra NHO.

Publisert 17.09.15

Næringsjus

For å stimulere studenter til å skrive oppgaver om selskapsrettslige temaer og om offentlige anskaffelser deler vi ut totalt fire stipender i året. De er som regel på 15 000 kroner hver.  

Søknadsfrist er 15. mai for oppgaver som skal påbegynnes i høstsemesteret og 15. november for vårsemesteret.

1. Stipend til oppgave om selskapsrett

Send søknad med omtrentlig tema for oppgaven og relevant informasjon om deg selv. 

Søknad sendes NHO ved Halvor E. Sigurdsen. (halvor.sigurdsen@nho.no)

2. Stipend til oppgave om offentlige anskaffelser


Få med dette i søknaden:

  • Oppgaven må være relatert til offentlige anskaffelser.
  • Prosjekt/oppgavebeskrivelse.
  • CV

Hvem som får stipendene annonseres på www.nho.no/offentlig.

Søknad sendes til NHO: Arnhild Dordi Gjønnes (arnhild.d.gjonnes@nho.no)

Fondets styre består av

  • Andreas Pihlstrøm, NHO
  • Ingebjørg Harto, NHO
  • Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

Eline mottok stipend våren 2016

Hva skriver du oppgave om?
– Jeg tar utgangspunkt i en problemstilling som var oppe i en høyesterettsdom i 2015, om overskridelse av myndighet, og vurderer den i et selskapsrettslig lys.

Hvordan gikk du frem for å søke stipendet fra NHO?
– Det var ganske enkelt. Jeg sendte en epost til NHO der jeg skrev litt om temaet for oppgaven og litt om meg selv og min bakgrunn.

Hva bruker du stipendet til?
– Jeg tenkte å ta en tur til Stockholm for å snakke med en professor der. Så blir det vel noe litteraturinnkjøp. Og så er det jo fint å kunne prioritere oppgaven i stedet for å jobbe.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694
Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077