Aksjekapital på 30.000 kroner er passe

Et offentlig utvalg har foreslått at kravet til minste aksjekapital skal være én krone. NHO mener at minstekravet bør forbli 30 000 kroner.

Publisert 21.12.16

Næringsjus

- Hensynet til aksjeselskapets anseelse veier tungt, sier konstituert avdelingsdirektør i NHO, Halvor E. Sigurdsen. - Vi frykter at altfor billige aksjeselskaper kan trekke til seg aktører som vil misbruke selskapsformen.

En del av begrunnelsen i utvalget er at minstekravet på 30 000 kroner ikke er noe reelt hinder for å stoppe useriøse aktører fra å starte aksjeselskapet. - Det er derfor ikke aksjekapital, men andre reguleringer, for eksempel konkurskarantene, som må brukes til å stoppe de useriøse, skriver utvalget.

- 30 000 kroner er ikke noe uoverstigelig hinder for useriøsitet, men det er ganske mye høyere enn én krone, sier Sigurdsen.

Mange norske næringsdrivende valgte for noen år siden å drive virksomheten i Norge gjennom selskaper registrert i utlandet, såkalte NUF. Etter at revisjon ble frivillig for mindre aksjeselskaper i Norge, og kravet til aksjekapital ble redusert fra 100 000 kroner til 30 000 kroner, har NUF mistet sin popularitet.

- Alt tyder på at "konkurransen" fra NUF-formen er nesten borte. Det er viktig er at vi har en aksjeselskapsform som er tilgjengelig for norske næringsdrivende, og det har vi nå, sier Sigurdsen.

Aksjelovutvalget foreslår for øvrig mange forenklinger i aksjeloven, som får NHOs støtte.

Utvalgets vurderinger av kravet til aksjekapital.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694