Årsberetningen kan forsvinne

Kravet til årsberetning forslås fjernet for «små» foretak – som i praksis er de aller fleste. NHO har vært pådriver for dette.

#205

NHO-direktør Ingebjørg Harto er fornøyd med forslaget om å fjerne kravet til årsberetning for små foretak. (Foto: Moment Studio)

Publisert 27.06.16

Næringsjus, Forenkling

Regnskapslovutvalget har i sin andre delutredning fremmet flere gode forenklingsforslag. Kravet til årsberetning for små foretak fjernes og det blir vesentlig enklere å velge avvikende regnskapsår, er to av dem. «Små» foretak omfatter imidlertid de fleste norske foretak.

Krav til årsberetning

- NHO har vært pådriver for at foretakene ikke lenger skal ha plikt til å utarbeide årsberetning. Vi er derfor meget tilfreds med at utvalget går inn for å fjerne dette kravet helt for de «små» foretakene, sier direktør Ingebjørg Harto i NHO.

For de mellomstore foretakene foreslår et flertall i utvalget å videreføre krav til ikke-finansiell informasjon, eksempelvis om miljø, likestilling og samfunnsansvar.

- Dette er krav som ikke følger av direktivet, og innebærer dermed en overoppfyllelse av Norges internasjonale forpliktelse. Det er veldig uheldig at norske foretak fortsatt skal være underlagt arbeids- og kostnadskrevende krav som ikke nødvendigvis vil gjelde for deres europeiske konkurrenter, sier Harto.

Avvikende regnskapsår

Utvalget foreslår at de regnskapspliktige fritt skal få bestemme sitt regnskapsår, såfremt endringen meldes til Regnskapsregisteret før regnskapsåret begynner. 

- Forenklet adgang til avvikende regnskapsår vil gi besparelser og økt fleksibilitet både for bedriftene og for revisorer og regnskapsfører som bistår dem i regnskapsavleggelsen, sier Harto.

Andre forenklinger

Blant andre forslag fra utvalget stiller NHO seg positiv til forslaget om å droppe kravet om utarbeidelse av åpningsbalanse og forslaget om å åpne for elektronisk signatur. Begge forslagene vil innebære gode forenklinger for bedriftene, ifølge Harto.

Kontakt oss

Fredrik Mohn Lian

Advokat

NHOs advokattjenester

fredrik.mohn.lian@nho.no
Mobil
90859336