OVERTREDELSESGEBYR

Bedre rettssikkerhet

Det kommer en ordning for overtredelsesgebyr ved lovbrudd, som skal sikre bedriftene bedre rettssikkerhet. Det har NHO bedt om siden 2003.

Publisert 03.12.14

Næringsjus, Forenkling

Mange bedrifter har fått erfare at offentlige myndigheter ilegger gebyrer ved overtredelse av lover og regler. I straffesaker blir rettssikkerheten ivaretatt av politi, påtalemyndighet og domstol. I saker om overtredelsesgebyr har imidlertid det offentlige organet selv disse rollene som etterforsker og domstol.

Da er det nødvendig å sørge for at bedriftene gis tilstrekkelig rettssikkerhet. I en utredning i 2003 ble det foreslått at Stortinget skulle se på bruken av overtredelsesgebyr, slik at man kunne lage en helhetlig og gjennomtenkt ordning.

Dessverre har utredningen ligget ubehandlet lenge. I årenes løp har NHO tatt opp saken med justisministeren og Stortingets justiskomité, næringskomité, finanskomité og kontroll- og konstitusjonskomité.

Nå er det endelig blitt fart i arbeidet. Venstre foreslo i mai at justisministeren skulle legge frem et forslag for Stortinget. NHO støttet forslaget, og nå har justispolitikerne sluttet seg til det. Resultat: I 2015 skal regjeringen endelig komme med et lovforslag om administrative sanksjoner.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Telefon
23088316