Kontant betaling: Valgfritt over 40 000 kroner

I dag kan alle forbrukere kreve å betale varer med kontanter, enten de kjøper en bil eller en diamantring.

En pengesum som denne er fortsatt innenfor.

Publisert 06.11.15

Næringsjus, Forenkling

NHO foreslår nå at selgere av gjenstander kan få velge om de vil ta imot kontantbeløp på over 40 000 kroner fra forbrukere. På den måten kan de slippe omfattende krav om dokumentasjon som følger av regler om hvitvasking.

- Det er sjelden at forhandlere mottar så store kontantbeløp, likevel må de ha kontrollrutiner som skal motvirke hvitvasking. Det er ikke rimelig, sier Halvor E. Sigurdsen i NHO.

Han er NHOs medlem i et utvalg som foreslår nye regler om hvitvasking.

Pålagt å kontrollere

Siden 2004 har loven pålagt slike forhandlere å kontrollere kunder som betaler med store kontantbeløp. Mistenker man at pengene har ulovlig opphav, for eksempel skattesvindel, skal man rapportere det til Økokrim. Hver forhandler må ha rutiner for dette og lære opp ansatte. Hittil har det ikke vært noe tilsyn med at reglene blir etterlevd, men det kommer snart.

- Det er snakk om forhandlere av dyre gjenstander, for eksempel biler, smykker, klokker, elektronikk og møbler, men i prinsippet gjelder reglene for enhver forhandler når kjøpesummen er høyere enn 40 000 kroner, sier Halvor E. Sigurdsen.

Ubegrenset i dag

I dag har forbrukere altså rett til å betale med kontanter uansett hvor stor kjøpesummen er.  Dette ønsker NHO endret.

- Får vi gjennomslag for dette, kan forhandlere slippe å forholde seg til et regelverk som er både omfattende og kronglete, sier Sigurdsen.

Forslaget har støtte fra representanter fra Advokatforeningen og Virke.

En annen del av lovutvalget foreslår at det skal være helt forbudt å ta imot kontantbeløp over 40 000 kroner. En tredje gruppering vil beholde reglene slik de er i dag.

Utvalget foreslår at Skatteetaten skal ha tilsyn med at forhandlere følger reglene.

Utredningen vil bli sendt på høring i løpet av kort tid.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694