Beskytt bedriftens viktigste verdier

De begynte som salmakere for fire generasjoner side. Nå selger HTS viktige produkter for barn og familier. Les hvordan suksessbedriften beskytter sine varemerker, og hvordan du kan gjøre det samme.

Far og datter med sykkelhjelm

HTS er Skandinavias ledende innen utvikling og produksjon av beskyttelsesutstyr for familier, som sykkelseter og hjelmer. Foto: Hamax.

Publisert 14.09.15

Næringsjus

Produkter fra HTS beskytter de viktigste personene i samfunnet, men selskapet passer også på at deres egne konkurransefortrinn har riktig beskyttelse.

– Vi begynte som salmakere for fire generasjoner siden, forteller Hans Kristian Torgersen. 

Sammen med sønnen eier han suksessbedriften HTS som har vært i kontinuerlig drift siden 1919. Mantraet har hele tiden vært å utvikle Skandinavisk kvalitet, identitet og kultur.

– Vi har utviklet oss fra en håndverksbedrift, til industri og de siste 20 årene som merkevarebygger, forteller Torgersen.

HTS er Skandinavias ledende innen utvikling og produksjon av beskyttelsesutstyr for gravide og barn; som bilbarnestoler, sykkelseter og hjelmer, takbokser, akebrett, sykkelseter, elektriske ATV og mye annet. 

– Vi føler absolutt at vi lager produkter som gir noe som betyr mye for samfunnet vårt.

Beskytter sitt konkurransefortrinn

HTS’ produkter har en sterk posisjon blant målgruppen, som inkluderer foreldre med barn i alle aldre så vel som vordende foreldre.

Deres fokus på merkevarebygging av blant annet BeSafe®og  Voksi®, og deres stadige videreutvikling av unike tekniske løsninger innen sikring av barn, har skaffet HTS et konkurransefortrinn som er viktig å beskytte.

– Rettighetene våre representerer kjerneverdiene i selskapet. Verdien av varemerker som BeSafe®og  Voksi®, for eksempel, kan knapt overdrives. I tillegg er patentene våre på mange måter en manifestering av konkurransefordelene våre. Våre løsninger er kun våre, sier Torgersen.

HTS har et aktivt forhold til å sikre dette konkurransefortrinnet ved å forvalte og etablere sine immaterielle rettigheter. Samarbeid mellom produktutviklere, designere og IP-rådgivere har resultert i en verdifull portefølje av rettigheter innenfor patenter, design og varemerker.

– Skal du oppnå en god beskytte av bedriftens unike sider fra hele verdikjeden kreves det både kommersiell erfaring og teknisk innsikt hos en IP- rådgiver, sier Torgersen.

Sikrer 80% av bedriftens verdier

Undersøkelser viser at opp mot 80 prosent av verdiene i en moderne kunnskapsbedrift er immaterielle. De immaterielle verdiene kommer gjerne fra ansattes kunnskap, erfaring, kreativitet, slik vi også ser i HTS.  

Konkurranseevnen er i stor grad knyttet til en god plan på forvaltning av deres immaterielle rettigheter, som er samkjørt med bedriftens øvrige forretningsplan. 

– For vårt selskap har det vært avgjørende å kunne samarbeide med noen som kan gi oss en kommersiell merverdi. Rettighetene er ikke bare pynt; de må alltid være i samsvar med de gjeldende forretningsplanene.

Gratis IP-sjekk for NHO medlemmer

NHO og Onsagers inngikk i mars i år en langsiktig samarbeidsavtale som skal bidra til å heve NHO-medlemsbedriftenes bevissthet og kunnskap rundt sine immaterielle rettigheter og verdier, samt rabatt på IP-rådgivningstjenester som varemerke-, design- og patentbeskyttelse.

For å senke inngangsbarrieren for medlemsbedriftene er det også forhandlet frem en gratis IP-sjekk som er en overordnet kartlegging av bedriftens immaterielle eiendom og en anbefalt plan på sikring av bedriftens viktigste verdier.

Les mer om medlemsfordelen

– Å eie de rette varemerkene i de rette markedene, og å ha en enerett til egne tekniske løsninger, er sentralt for alle bedrifter – det har det vært for oss i fire generasjoner nå, avslutter Torgersen.