Bra at politiet aksjonerer mot katalogvirksomhet

Næringslivets Sikkerhetsråd er svært positiv til at politiet nå prioriterer denne typen bedrageri mot næringslivet.

#205

Varslingslisten.no er et selvhjelpsverktøy for norske virksomheter, slik at de lettere kan gå klar av upresis markedsføring og andre uryddige salgsfremstøt som lett blir misoppfattet. Varslingslisten har det siste halvannet året mottatt nærmere 800 klager fra ulike virksomheter.

Publisert 24.10.16

Næringsjus

Politiet i Trondheim aksjonerte i forrige uke mot nettkatalogselskapet 1801 Nummeropplysninga. Lederne i selskapet er pågrepet og varetektsfengslet.

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR), som en av organisasjonene bak samarbeidet Varslingslisten, er svært positiv til at politiet nå prioriterer denne typen bedrageri mot næringslivet. NSR og de andre organisasjonene bak Varslingslisten har gjennom mange år drevet veiledning av offer for denne typen bedrageri, og jobbet for at politi og påtalemyndigheter skal prioritere slike saker.

Tidligere i år slo politiet i Follo til mot en annen aktør i dette markedet. Også der ble det foretatt pågripelser og ransaking. NSR håper at dette fokuset vedvarer og er spente på utfallet av disse sakene. Dersom aktørene blir dømt, bør det få følger for flere andre aktører som benytter seg av samme fremgangsmåter.

Varslingslisten

Varslingslisten er et selvhjelpsverktøy for norske virksomheter, slik at de lettere kan gå klar av upresis markedsføring og andre uryddige salgsfremstøt som lett blir misoppfattet. På varslingslisten finner du mange råd om hvordan du forholder deg om du skulle bli utsatt for bedrageri, eller forsøk på dette.

Varslingslisten.no

På varslingslisten kan du også registrere din sak og få hjelp fra den organisasjonen du er medlem av. I tillegg til å registre din sak, oppfordrer vi sterkt til at saken også anmeldes til politiet om du føler at du er utsatt for bedrageri eller forsøk på dette.

Varslingslisten har det siste halvannet året mottatt nærmere 800 klager fra ulike virksomheter. Av disse er svært mange enkeltpersonforetak med begrensede ressurser.