Dom skaper usikkerhet om forurensningsansvaret

– Når forurensningsmyndighetens skjønn avgjør om ansvar skal plasseres hos grunneier, virksomhetsutøver eller et morselskap, er dette uforutsigbart for aktørene, sier NHO-advokat Andreas Pihlstrøm.

Dommen fra Gulating lagmannsrett blir ikke behandlet i Høyesterett.

Publisert 07.05.15

Næringsjus

En rettskraftig dom fra Gulating lagmannsrett slår fast at et morselskap kan være et mulig ansvarssubjekt for å refundere forurensningsmyndighetens kostnader når det ryddes opp i forurenset grunn. Saken slapp ikke inn til behandling i Høyesterett.

– Dommen er et steg tilbake i arbeidet for forutsigbare rammevilkår for næringslivet, sier advokat Andreas Pihlstrøm i NHO.

– Det er positivt for oss er at dommen opprettholder skillet mellom lovlig og ulovlig forurensning.

Retten slår fast at det er en forutsetning for slik opprydning at det er tale om ulovlig forurensning.

Les også: Dom skaper usikkerhet om ansvaret for historisk forurensning hvis den blir rettskraftig.

Kontakt oss

Andreas Pihlstrøm

Advokat

Næringsjus

andreas.pihlstrom@nho.no
Telefon
23088140