Dom skaper usikkerhet

En fersk dom i Gulating lagmannsretts vil skape usikkerhet om hvem som er ansvarlig for historisk forurensning hvis den blir rettskraftig.

Foto: Istock.

Publisert 14.11.14

Næringsjus

Retten pålegger et morselskap å refundere statens kostnader til opprydding på en bedriftseiendom som ble forurenset før 1970. Kostnadene beløper seg til omlag 2,5 millioner kroner.

NHO mener det var riktig å rydde opp på eiendommen, men feil å sende regningen til morselskapet som aldri var grunneier, virksomhetsutøver på stedet eller den som forurenset.

Uforutsigbart for næringslivet 

NHO mener refusjonskravet kunne vært sendt til nåværende grunneier, som får den økonomiske fordelen av at eiendommen stiger i verdi.

– Dommen skaper en svært uforutsigbar sitasjon for næringslivet dersom morselskap eller aksjonær kan holdes ansvarlig for opprydning i historisk forurensning, sier NHO-advokat Andreas Pihlstrøm og legger til at forarbeidene forutsatte at ansvarsbegrensningsreglene for aksjeselskaper skulle gå foran refusjonsreglene i forurensningsloven.

Ankefrist er en måned.