Endringer i regelverket om ansatte i styrer

Reglene blir endret fra 1. januar 2018 – det viktigste er beskrevet her.

Publisert 29.08.17

Næringsjus

Ansatte i et aksjeselskap har rett til å være representert i styret når det er flere enn 30 ansatte i selskapet. Egne regler gjelder når selskapet er del av et konsern. Lignende regler gjelder for enkeltpersonforetak, ansvarlige selskaper, næringsdrivende stiftelser, interkommunale selskaper, europeiske selskaper, helseforetak, statsforetak mv.

Avtaler om midlertidige ordninger

Det er ikke lenger nødvendig å søke om ordninger som bare skal vare i inntil to år. Mange selskaper har behov for slike ordninger, for eksempel ved omorganisering, fusjoner og fisjoner. Det nye er at selskapene og et flertall av de ansatte (eller deres fagforeninger) kan avtale slike midlertidige ordninger. (Man kan ikke gjøre unntak fra regler om kjønnsrepresentasjon).

Konsernordninger

Det er gjort klart at det er mulig å avtale at konsernordninger som er fastsatt av Bedriftsdemokratinemnda skal opphøre, altså uten at man trenger å søke om opphør. Det er en betingelse at hele konsernet er med i ordningen.

I konsernordninger blir det også mulig å avtale at de ansatte skal deles inn i valgkretser.

En annen praktisk ordning er at de ansattes representanter i styret i et datterselskap automatisk blir representanter også i styret i morselskapet, ofte kalt "gjennomgående styre". Det skal ikke lenger være nødvendig å søke om en slik ordning, i stedet kan konsernet og de ansatte avtale den.

Ny nemnd og ny forskrift

Fra 1. januar 2018 er det den såkalte Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven som skal behandle søknader om unntak og konsernordninger. Bedriftsdemokratinemnda blir da lagt ned.

Forskriften fra 2014 blir samtidig avløst av en ny forskrift når det gjelder aksjeselskaper.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694