Enklere og billigere patentering

Fra nyttår blir det enklere og billigere å gjøre europeiske patenter gjeldende i Norge, slik NHO lenge har jobbet for.

Publisert 16.11.14

Næringsjus, Forenkling

Det er Norges tiltredelse til den såkalte London-avtalen som åpner for forenklingene.

- NHO har jobbet for norsk tiltredelse til avtalen over lang tid, og det er gledelig å se at vårt arbeid gir resultater, sier avdelingsdirektør Ingebjørg Harto.

Det blir færre krav til oversettelse av europeiske patenter, samtidig som det åpnes for å bruke engelsk i patentsøknader i Norge.

  • Fra 1. januar vil det for europeiske patenter på engelsk kun være patentkravet som skal oversettes til norsk. Er patentet meddelt på fransk eller tysk, må også beskrivelsen oversettes til norsk eller engelsk.
  • Etter nyttår kan også norske søknader om patent i Norge leveres og behandles på engelsk. Dette omfatter også internasjonale patentsøknader som videreføres i Norge. Slike patenter vil da meddeles på engelsk. Patentkravene må fortsatt oversettes til norsk.

Ikrafttredelse av nødvendige lovendringer fra 1. januar 2015 og tilhørende endringer i patentforskriften ble fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet fredag.