Foreslår ny og moderne regnskapslov

Regnskapslovutvalget foreslår en helt ny og moderne regnskapslov med mange gode forenklinger for små foretak og et helt nytt regnskapsspråk.

– NHO har vært pådriver for at forenklingshensyn må stå sentralt i en ny norsk regnskapslovgivning, sier NHOs Ingebjørg Harto.

Publisert 01.07.15

Næringsjus

– NHO har vært pådriver for at forenklingshensyn må stå sentralt i en ny norsk regnskapslovgivning basert på EUs regnskapsdirektiv. Vi er derfor fornøyde med at utvalget har gått langt i å utnytte det handlingsrommet som ligger i direktivet, og foreslått en rekke forenklede notekrav for små foretak samt tatt ut krav om at små foretak må utarbeide årsberetning, sier avdelingsdirektør Ingebjørg Harto i NHO.

Burde gjort det enda enklere

– Vi vil berømme utvalget for å ha tatt forenklingshensynet på alvor, men vi mener at det er faglig grunnlag for å gå enda lenger. Vi kommer derfor til å jobbe videre for ytterligere forenklinger av notekravene, fortsetter hun.

Nytt regnskapsspråk

NHO er også fornøyde med utvalgets satsing på en internasjonal tilpasning ved at det åpnes for regnskapsspråket IFRS for SME.

Et felles regnskapsspråk for alle regnskapspliktige er en stor fordel. Full IFRS for de børsnoterte, forenklet IFRS for børsnoterte datterselskaper, IFRS for SMEs for de mellomstore og en ytterligere forenklet variant for små foretak vil bidra til dette.

Ny reguleringsteknikk

– Utvalgets forslag innebærer en forskyvning av tyngdepunktet i regnskapsreguleringen fra loven og over til regnskapsstandarder. Vi mener dette er en god løsning da en slik reguleringsteknikk vil legge til rette for en mer dynamisk regnskapsregulering, avslutter Harto.

Les mer om Regnskapslovutvalgets forslag til ny regnskapslov.