Forsinket personvernlov?

Personvernforordningen (GDPR) skal gjelde i hele EØS-området fra 25. mai 2018. Kan Norge bli forsinket?

#205

NHO-medlemmer som forbereder seg til ny personopplysningslov kan benytte personverktøyet på NHOs nettsider. Foto: iStock

Publisert 21.02.18

Næringsjus

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) skriver at det er "en viss usikkerhet" ved om en ny personopplysningslov vil tre i kraft 25. mai 2018. Grunnen er at personvernforordningen kanskje ikke er blitt en del av EØS-avtalen da. En slik innlemmelse krever enighet med EU.

Det var stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) som tok opp saken med justisministeren.

- Disse reglene kommer helt sikkert, så det er ingen grunn for bedriftene til å utsette forberedelsene, sier Halvor E. Sigurdsen i NHO.

- Noe av meningen med personvernforordningen er at bedrifter med virksomhet i EØS-land kan forholde seg til ett, felles regelsett. Større forsinkelser i Norge vil derfor være uheldig, sier Sigurdsen.

NHO-medlemmer som forbereder seg til ny personopplysningslov kan benytte personvernverktøyet på NHOs nettsider.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694