Forslag om ny lov om hvitvasking

Regjeringens forslag om ny hvitvaskingslov skal gjennomføre EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv.

Publisert 01.03.18

Næringsjus

I fjor vedtok Stortinget at forhandlere av varer ikke skal være omfattet av reglene:  Det ble nemlig forbudt for dem å ta i mot kontantbeløp over 40 000 kroner.

Regjeringen har nå fulgt opp med forslag til en helt ny lov. Det er foreslått å beholde kontantbegrensningen. Det er dermed fortsatt i hovedsak bedrifter i finanssektoren som er rapporteringspliktige, i tillegg til revisorer og regnskapsførere. Eiendomsmeglere og advokater som driver med eiendomstransaksjoner er også omfattet.

For de aller fleste av medlemmene i NHO er betydningen av loven at de fortsatt blir underlagt kundekontroll hos de rapporteringspliktige.

Et lovutvalg, der NHO deltok, forberedte regelforslagene i to runder. Et mindretall i utvalget foreslo at selgere av tjenester skulle være rapporteringspliktige for kontantbeløp over 40 000 kroner. Videre foreslo de at Finansdepartementet skulle kunne pålegge rapporteringsplikt på enkelte grupper av forhandlere av varer. Både i utvalget og i høringen var NHO kritiske til disse forslagene, særlig fordi det ville øke byrdene på bedriftene, spesielt SMB. Regjeringen har latt være å følge opp disse forslagene.

NHO var også kritiske til å la inkassoselskapene bli omfattet av reglene, først og fremst fordi det ville legge byrder på våre medlemmer, først og fremst som kreditorer og skyldnere. Regjeringen foreslår at inkassobransjen ikke skal være rapporteringspliktig.

Stortinget skal nå behandle lovforslaget.

I løpet av våren er det ventet enda et lovforslag, om å etablere et register der alle aksjeselskapene i Norge må registrere hvem som i realiteten kontrollerer selskapet. Det er EUs hvitvaskingsdirektiv som krever at landene har slike registre.

Hvis forslaget fra Regjeringen blir vedtatt må alle foreninger, lag mv. som skal ha egen bankkonto organisere seg formelt og være registrert i Enhetsregisteret. Lovutvalget nevner Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) som et eksempel.

Bedre kriminalitetsbekjempelse med ny hvitvaskingslov (regjeringen.no)

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694