Forurenser skal ikke alltid betale

Industrien er innstilt på spleiselag for renere fjorder, men staten må ta en betydelig del av regningen om utslippene var lovlige da de skjedde, mener NHO.

Publisert 23.05.18

Næringsjus

NHO ser positivt på at Miljødirektoratet i samarbeid med kommune og næringsliv nettopp har avsluttet opprydning i Sandefjordsfjorden og i Farsund. Myndighetene har laget fylkesvise tiltaksplaner for 29 områder langs kysten.

- Vi verdsetter renere hav, og industrien viser seg å være gjennomgående positive til å bidra i spleiselag for å få dette til, sier advokat Andreas Pihlstrøm i NHO.

- Men staten må ta en betydelig del av regningen når utgangspunktet er lovlig forurensning. Særlig når forurensningssituasjonen er sammensatt og preget av mange ulike forurensningskilder, er spleiselagsmodellen avgjørende for fremdriften.

I Lundevågen i Farsund har Alcoa Lister og Farsund kommune sammen bidratt med halvparten av kostnadene, og staten ved Miljødirektoratet tilsvarende. Tiltakene kostet til sammen 17,6 millioner kr.

- Forurensningsansvaret er en utfordrende øvelse når utgangspunktet er lovlige utslipp. Utgangspunktet er at industrien som har forurenset på lovlig måte ikke senere kan pålegges tiltaksplikter. Det skal mer enn en rimelighetsvurdering til for å pålegge ansvar for opprydningstiltak. Prinsippet om at forurenser skal betale er ikke en hjemmel i seg selv. Grunnloven har også grenser for hvilke pålegg som kan gis, avslutter Pihlstrøm.

NHO vil om kort tid invitere til et frokostseminar om rekkevidden av forurensningsansvaret.

Kontakt oss

Andreas Pihlstrøm

Advokat

Næringsjus

andreas.pihlstrom@nho.no
Mobil
92818332