Frist for innsending av regnskapet

Husk at regnskapet for 2014 må sendes Regnskapsregisteret innen 31. august 2015.

Det er tid for å sende inn regnskapet. Foto: iStock. 

Publisert 04.08.15

Næringsjus

Er du vant til å sende inn regnskapet med post: Det er ikke lenger mulig. Fra 1. januar 2015 må regnskapene sendes inn elektronisk – via Altinn.

Det er årsregnskap med noter, årsberetning og eventuelle revisjonsberetning som skal sendes inn.

Ved forsinket innsending påløper forsinkelsesgebyr, de første ukene med 860 kroner per uke, deretter økende. I fjor var det 27 000 regnskapspliktige som ble ilagt gebyr.

Selskaper stiftet i annet halvår 2014 kan velge om de vil sende inn regnskap nå eller i 2016.

 Mer informasjon om innsending finner du her.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694