Frivillig revisjon av små morselskaper

Det er nå blitt valgfritt for små morselskaper om de vil ha revisor.

Publisert 06.11.17

Næringsjus

Vilkårene er at morselskapet og dets datterselskaper til sammen har:

  • samlede driftsinntekter på mindre enn 5 mill. kroner
  • balansesum mindre enn 20 mill. kroner og
  • ansatte med færre enn ti årsverk

Fravalg av revisor gjør man på grunnlag av siste årsregnskap, i praksis senest 31. desember 2017 hvis man ikke skal ha revisor for 2017-regnskapet.

Etterspurt siden 2008

Frivillig revisjon ble innført for små aksjeselskaper i 2011. Men Stortinget valgte den gang å beholde revisjonsplikten for morselskaper, selv om det var lite.

- Vi har tatt til orde for denne forenklingen siden 2008 i en egen NOU om revisjonsplikt. Mange har organisert virksomhetene sine med rene holdingsselskaper, og revisjon er en unødvendig belastning på den type eierskap, sier Halvor E. Sigurdsen i NHO.

Han er er fornøyd med at regjeringen fikk vedtatt dette i juni 2017.

Fremgangsmåte

Det er generalforsamlingen i selskapet som treffer beslutningen om at «selskapets årsregnskap fra og med 201x ikke skal revideres etter revisorloven». Man må registrere denne beslutningen i Foretaksregisteret.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694