- Gjør som Flekkefjord

I Flekkefjord har formannskapet fått «opplæring i gebyrer». - Andre kommuner bør følge deres eksempel, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto.

#205

Skjermdump av oppslaget i avisen Agder i Flekkefjord.

Publisert 09.09.16

Næringsjus, Tilsyn

Norske kommuner kan ilegge overtredelsesgebyr når bedrifter eller personer bryter plan- og bygningsloven. En murvegg, et lite tilbygg på hytta, et ekstra vindu eller riving av et gammelt hus – uten nødvendig tillatelse kan kommunen ilegge gebyr på alt fra noen tusenlapper til noen hundre tusenlapper.

I lovverket finnes det langt mer enn 40 lovhjemler for myndighetene til å ilegge overtredelsesgebyr. Plan- og bygningsloven er den mest brukte i kommunene. For øvrig er spennet vidt: fra legemidler og luftfart til klimakvoter og kringkasting.

Det er avisen Agder som omtaler opplæringen for kommunepolitikere i Flekkefjord.

Les saken her (krever innlogging)

Dette fortjener kommunen ros for, mener Harto, næringspolitisk direktør i NHO:

- Rett før sommeren vedtok Stortinget nye regler som nettopp skal sørge for bedre rettssikkerhet for både bedrifter og innbyggere. At Flekkefjord kommune så raskt setter seg inn i dette tjener bedriftene og innbyggerne i byen. Dårlig saksbehandling gir nemlig helt unødvendig risiko for klagesaker og rettsprosesser, som ikke fører med seg annet enn bortkastet tid og penger for kommunen, bedriftene og innbyggerne.

For bedrifter (og innbyggere) er det lite som skiller et gebyr fra en bot: De må uansett betale et beløp, som sanksjon for å ha brutt en regel. Men når det er snakk om bøter er det politi, påtalemyndighet og domstoler som behandler sakene. Saker om gebyrer er det kommunene selv som behandler.

- Behovet for rettssikkerhet for den som må betale er uansett det samme. Faktisk regnes gebyr på linje med straff etter menneskerettskonvensjonene. Kommunene må derfor sørge for at hver eneste individuelle sak blir behandlet forsvarlig, med et fornuftig og rimelig skjønn og eventuelt med gebyr som står i forhold til overtredelsen, sier Harto.

-  Kommunene bør så raskt som mulig sette seg inn i de nye reglene.