God handelsskikk

- Vi kan være et skritt nærmere god handelsskikk i dagligvarebransjen. Det sier direktør for næringspolitikk i NHO, Petter Haas Brubakk.

Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Publisert 06.02.15

Næringsjus

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget ber regjeringen fremme forslag til virkemidler for å bedre konkurransen og effektiviteten i bransjen.

Et virkemiddel kan være en dagligvarelov eller annen virkningsfull regulering med et sanksjonsregime. Dette åpner for en grundig vurdering av forholdene i dagligvaremarkedet.

- NHO vil også åpne distribusjonsmarkedet i sektoren slik at aktørene kan velge effektive løsninger, noe som kan gi lavere kostnader for alle i markedet. Men nå må vi få fortgang i saken etter at Hjelmeng-utvalgets forslag kom for snart to år siden og er ferdig hørt og utredet.

Forslagene har fått tilslutning fra de fleste, men med unntak av blant annet NorgesGruppen og Virke.

- NHO venter nå at det kommer en proposisjon om å gjennomføre utvalgets forslag raskt, sier Brubakk.