IPRHJELP.NO

Hjelp til å beskytte kunnskaper og ideer

NHO har i lang tid vært pådriver for etableringen av en veiledningstjeneste for de små og mellomstore bedriftene om å beskytte immaterielle rettigheter. Nå er iprhjelp.no lansert.

Endelig et enkelt verktøy for å hjelpe bedriftene til å bli bevisst og til å beskytte immaterielle verdier, sier avdelingsdirektør Ingebjørg Harto i NHO.

Publisert 18.03.15

Næringsjus

Verdier basert på kunnskap – som oppfinnelser, bedriftshemmeligheter, "know how" og varemerker – utgjør hele 80 prosent av bedriftenes verdier. Mange bedrifter er likevel ikke bevisste nok disse immaterielle verdiene og i enda mindre grad klar over hvordan de bør beskyttes.

Bevissthet

Med formål å styrke bedriftenes bevissthet, kunnskap og håndtering av deres immaterielle verdier ble iprhjelp.no tirsdag lansert av statssekretær Dilek Ayhan fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Iprhjelp.no er utviklet av Patentstyret og Innovasjon Norge på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, og er et etterlengtet verktøy for norske bedrifter. Arbeidet med nettstedet er basert på Stortingsmelding 28 (2012-2013), «Unike idear, store verdiar – om immaterielle verdiar og rettar», hvor det ble skissert et behov for tydelig og mer tilgjengelig informasjon og veiledning om immaterielle verdier og rettigheter fra virkemiddelapparatet.

Pådriver

NHO har i lang tid vært pådriver for etableringen av en IPR-veiledningstjeneste for de små og mellomstore bedriftene.

- Endelig har vi fått på plass et verktøy som på en enkel og god måte kan hjelpe bedriftene til å bli bevisst og til å beskytte det konkurransefortrinn som ligger i deres immaterielle verdier, sier avdelingsdirektør Ingebjørg Harto i NHO.

Nyttig og praktisk

På iprhjelp.no kan bedrifter finne nyttig informasjon om immaterielle verdier og praktiske verktøy samlet på ett sted. Dermed vil de enkelt kunne orientere seg i et fagfelt mange opplever som fremmed og komplisert.

Nettstedet tilbyr blant annet en enkel selvtest som gir små og mellomstore bedrifter en viktig pekepinn på behovet for å sikre kunnskap, verdier og rettigheter i egen virksomhet.

Bedriftene kan også få overslag over hva det vil koste å søke om industrielle rettigheter i ulike land, og de kan få oversikt over fullmektiger, advokater og andre rådgivere som kan hjelpe. En samling bedriftseksempler kan også inspirere.

Ny medlemsfordel

NHO har inngått en samarbeidsavtale med Onsagers AS. Onsagers leverer tjenester og rådgivning gjennom hele den immaterielle verdikjeden fra strategisk rådgivning til beskyttelse, forvaltning og håndhevelse av immaterielle verdier og rettigheter. Gjennom samarbeidsavtalen med Onsagers tilbys NHOs medlemsbedrifter tilgang på IPR-tjenester på meget gunstige vilkår, herunder en gratis IP-sjekk av egen bedrift samt gode rabatter på Onsagers ordinære fastpriser og timepriser.

Beskytter du dine ideer godt nok - NHOs partner for immaterielle verdier

Kontakt oss

Fredrik Mohn Lian

Advokat

NHOs advokattjenester

fredrik.mohn.lian@nho.no
Mobil
90859336