Høyere terskel for revisjon

Nå må aksjeselskaper ha revisor hvis driftsinntektene er høyere enn 6 millioner kroner eller hvis balansesum/aksjekapital er høyere enn 23 millioner kroner.

Publisert 18.01.18

Næringsjus, Forenkling

De forrige terskelverdiene var 5 millioner kroner i driftsinntekter eller 20 millioner i balansesum/aksjekapital. Terskelverdiene er hevet av Næringsdepartementet på basis av inflasjonen siden 2011, da de forrige tersklene ble fastsatt. 

De to tersklene baseres på årsregnskapet for siste regnskapsår. Selskaper med flere enn ti årsverk må alltid ha revisor, som i dag.

Ved stiftelse av et selskap er det stifterne som bestemmer om selskapet skal ha revisor. Etter at et selskap er stiftet, er det generalforsamling som treffer beslutning om fravalg.

Reglene følger av aksjeloven.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694