Høyesterett: En avtale er en avtale

Som bedrift er det nesten umulig å trekke seg fra en avtale. Du bør være nøye med hva du sier og skriver i forhandlingsfasen. Det fikk et firma erfare i Høyesterett nylig.

#205

Har man først inngått en avtale, er man omtrent alltid bundet. Det finnes ikke generell angrerett mellom bedrifter. (Foto: iStock)

Publisert 29.09.17

Næringsjus

"Den er grei, da aksepterer vi tilbudet", skrev et firma i en e-post til en tilbyder av nettsider. Ti dager senere ombestemte de seg. Det går ikke, sa Høyesterett i en sak nylig.

- Avtale er ikke inngått

Firmaet som ville trekke seg hevdet at det ikke var inngått noen avtale i det hele tatt. Tilbyderen hadde nemlig skrevet at "signert tilbud anses som en avtale", mens svaret bare var en e-post.

Vel og bra, mente Høyesterett, men det betyr ikke at signering er den eneste måten avtale kommer i stand på. E-posten med aksept var helt klar. Avtale var altså inngått.

- Vi trekker oss fra avtalen

Da mente firmaet at de måtte ha rett til å trekke seg fra avtalen. Tilbyderen hadde nemlig rotet det til etter at avtalen var inngått: Ikke fulgte de avtalte tidsplaner og de sendte en faktura som var altfor stor.

Høyesterett pekte på at det av og til er mulig å trekke seg fra en avtale etter at den er inngått. De slo fast at dette også gjelder når det er forhold etter avtaledatoen som utgjør begrunnelsen for å trekke seg. Men det skal veldig mye til for å trekke seg, særlig i kommersielle forhold. I næringslivet er det nemlig viktig med "innretting og forutsigbarhet" skriver Høyesterett.

Konklusjonen ble at tilbyderens forhold ikke var ille nok til at firmaet kunne trekke seg fra avtalen.

Lærdommer

Vær nøye med hva du sier og skriver i forhandlingsfasen. Vil du sikre deg at du ikke inngår avtale før du har bestemt deg helt, må du passe på å ta klare forbehold på forhånd. Forbehold kan være for eksempel skriftlighet, som i saken ovenfor, eller intern saksbehandling, typisk at styret skal behandle saken. Vil du ha avklart bestemte forhold før du kan inngå en avtale, bør du si klart fra om det.

Har man først inngått en avtale, er man bundet (omtrent alltid). Det finnes ikke generell angrerett mellom bedrifter. Hvis det er forhold man er spesielt opptatt av, må man regulere dette i avtalen – før man inngår den. Da kan man ha rettigheter hvis den andre parten ikke oppfyller avtalen.

PS

Det hører med til historien ovenfor at firmaet vant i både tingretten og lagmannsretten. Tingretten mente at det ikke var inngått avtale. Lagmannsretten mente det var inngått avtale, men at firmaet kunne trekke seg fra den.

Firmaet måtte betale tilbyderen 226 000 kroner i saksomkostninger i Høyesterett.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694